KẾ TOÁN THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NG N HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG - CHI NHÁNH T N ĐỊNH

Số trang: 36      Loại file: doc      Dung lượng: 1.59 MB      Lượt xem: 116      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

MỤC LỤC
Phần 1: NHỮNG LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN THANH TOÁN HÔNG DÙNG TIỀN MẶT......................................................................... 1
1.1 Những vấn đề chung về kế toán ngân hàng.................................. 1
1.1.1. Khái niệm KTTTKDTM.................................................................. 1
1.1.2. Đặc điểm KTTTKDTM................................................................... 1
1.1.3. Ý nghĩa của KTTTKDTM................................................................ 1
1.2. Những nguyên tắc chung và nguyên tắc xử lý trong KTTTKDTM 2
1.2.1. Những nguyên tắc chung................................................................. 2
1.2.2  Nguyên tắc xử lý trong KTTTKDTM................................................ 3
1.3  Sơ lược về các hình thức KTTTKDTM...................................... 4
1.3.1 Các tài khoản thanh toán................................................................... 4
1.3.2 Séc................................................................................................. 4
1.3.3 Ủy nhiệm chi (UNC)........................................................................ 6
1.3.4  Ủy nhiệm thu (UNT)....................................................................... 7
1.3.5 Thẻ ngân hàng................................................................................. 9
Phần  2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG – CHI NHÁNH TÂN ĐỊNH................................................................................ 11
2.1 Tổng quan về Ngân hàng Sài Gòn Công Thương – Chi nhánh Tân Định.................................................................................................... 11
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Ngân Hàng SaigonBank.......... 11
2.1.2 Cơ cấu tổ chức của ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương – Chi nhánh Tân Định............................................................................................... 12
2.2 Thực trạng KTTTKDTM tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương – CN Tân Định......................................................................... 13
2.2.1 Tình hình thanh toán tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương – Chi nhánh Tân Định (2011- 2013).................................................................. 13
2.2.2 Kế toán thanh toán không dùng tiền mặt tại NH SaigonBank.............. 14
2.2.3 Các hình thức TTKDTM tại ngân hàng SaiGonBank......................... 15
2.3 Nhận xét chung....................................................................... 21
2.3.1 Ưu điểm của ngân hàng.................................................................. 21
2.3.2 Những tồn tại còn có trong ngân hàng.............................................. 23
Phần 3 : GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ............................................... 24
3.1 Giải pháp................................................................................ 24
3.2 Kiến nghị nâng cao hiệu quả KTTTKDTM tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương – CN Tân Định......................................................... 24
KẾT LUẬN..................................................................................... 26
TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................................. 27
PHỤ LỤC........................................................................................ 28
NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP............................................ 31
 
 

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi