Tiểu luận lịch sử đảng cộng sản Việt Nam. Đảng lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1946-1950.

Số trang: 13      Loại file: docx      Dung lượng: 34.72 KB      Lượt xem: 374      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

Đảng lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và quá trình tổ chức thực hiện những năm 1946-1950. Trong thời kỳ hiện nay, anh chị ý thức gì về giá trị lịch sử và thực tiễn của cuộc kháng chiến trên?
Chủ đề : Đảng lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và quá trình tổ chức thực hiện những năm 1946-1950. Trong thời kỳ hiện nay, anh chị ý thức gì về giá trị lịch sử và thực tiễn của cuộc kháng chiến trên?
Mở Đầu

  1. Tính cấp thiết của đề tài

      Lịch sử dân tộc Việt Nam, kể từ khi có Đảng là những trang sử sôi động nhất, hào hùng nhất, oanh liệt nhất. Kể từ khi có Đảng, dân tộc ta tiếp tục giành được những thắng lợi mang ý nghĩa dân tộc và thời đại sâu sắc, thể hiện những bước nhảy vọt trong tiến trình lịch sử của dân tộc. Tất cả những thắng lợi đó của dân tộc không thể phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam.
      Xuyên suốt lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, Việt Nam đã trải qua rất nhiều cuộc chiến tranh, và kết quả của cuộc chiến tranh ấy chính là nền độc lập của ngày nay. Để đạt được kết quả này, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đã đổ rất nhiều mồ hôi, xương máu và nước mắt. Và một trong những yếu tố quan trọng không thể thiếu được để ta đạt được thắng lợi trong cuộc đấu tranh đó là nhờ vào sự lãnh đạo sáng suốt và tài ba của Đảng. Nhìn ngược dòng lịch sử về với Việt Nam những năm kháng chiến chống Pháp, ta thấy rõ hơn về vai trò lãnh đạo to lớn của Đảng. Để hểu sâu về vấn đề này em xin tìm hiểu đề tài: Đảng lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và quá trình tổ chức thực hiện những năm 1946-1950

  1. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

      Mục đích phân tích làm rõ những đường lối kháng chiến của Đảng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp giai đoạn 1946-1950 . Phân tính ý nghĩa lịch sử và giá trị thực tiễn của cuộc kháng chiến mang lại qua đó nâng cao ý thức về giá trị lịch sử và hiểu rã hơn và vai trò và tầm quan trọng của Đảng cộng sản Việt Nam.

  1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

      Đối tượng nghiên cứu là sự lãnh đạo và đường lối kháng chiến của Đảng trong cuộc kháng chiến, quá trình tổ chức chỉ đạo cuộc kháng chiến và ý nghĩa lịch sử mang lại.
      Phạm vi nghiên cứu chủ yếu của đề tài là Đảng lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và quá trình tổ chức thực hiện những năm 1946-1950. Trong thời kỳ hiện nay, ý thức về giá trị lịch sử và thực tiễn của cuộc kháng chiến mang lại.

  1. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu

       Cơ sở lý luận của lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam đó là chủ nghĩa Mac-Lenin, giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, tinh hoa văn hóa của nhân loại.
 

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi