Nga Nguyen

Thành viên từ: 2016-10-13 14:05:14

Tài liệu

Tác động của đầu tư đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế Việt Nam

Tác động của đầu tư đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế Việt Nam

4 trang 919 0 miễn phí

Cơ cấu đầu tư và cơ cấu đầu tư hợp lí

Cơ cấu đầu tư và cơ cấu đầu tư hợp lí

6 trang 869 1 miễn phí

Các nhân tố ảnh hưởng đến chi đầu tư

Các nhân tố ảnh hưởng đến chi đầu tư

7 trang 1103 1 miễn phí

Mối quan hệ giữa đầu tư và phát triển kinh tế

Mối quan hệ giữa đầu tư và phát triển kinh tế

7 trang 666 0 miễn phí

6 lí thuyết kinh tế đầu tư

6 lí thuyết kinh tế đầu tư

8 trang 705 2 miễn phí

Đặc điểm của Đầu tư phát triển

Đặc điểm của Đầu tư phát triển

5 trang 662 0 miễn phí

26 câu hỏi ôn tập Kinh doanh quốc tế (kèm Trả lời)

26 câu hỏi ôn tập Kinh doanh quốc tế (kèm Trả lời)

68 trang 2295 1 10,000₫

Trắc nghiệm Đúng - Sai Quản trị kinh doanh (kèm Đáp án và Giải thích)

Trắc nghiệm Đúng - Sai Quản trị kinh doanh (kèm Đáp án và Giải thích)

11 trang 2254 1 3,000₫

Giải 02 bài tập Quản trị kinh doanh (kèm Lời giải)

Giải 02 bài tập Quản trị kinh doanh (kèm Lời giải)

3 trang 6081 8 1,000₫

12 câu hỏi ôn thi Tài chính Công (kèm Trả lời)

12 câu hỏi ôn thi Tài chính Công (kèm Trả lời)

11 trang 4327 5 5,000₫

Phân tích doanh thu chi phí và đánh giá các chỉ tiêu sinh lời của Vietcombank

Phân tích doanh thu chi phí và đánh giá các chỉ tiêu sinh lời của Vietcombank

26 trang 632 0 15,000₫

Phân biệt Vốn chủ sở hữu và Vốn tự có

Phân biệt Vốn chủ sở hữu và Vốn tự có

2 trang 7605 45 miễn phí

Bình luận những rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Bình luận những rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam

18 trang 0 0 5,000₫

32 câu hỏi ĐÚNG - SAI về Tài chính doanh nghiệp

32 câu hỏi ĐÚNG - SAI về Tài chính doanh nghiệp

24 trang 5034 3 20,000₫

20 câu nhận định Đúng - Sai về Quản trị tài chính doanh nghiệp

20 câu nhận định Đúng - Sai về Quản trị tài chính doanh nghiệp

15 trang 2606 2 15,000₫

Phân loại nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp

Phân loại nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp

16 trang 612 0 10,000₫

11 câu hỏi so sánh môn Tài chính doanh nghiệp

11 câu hỏi so sánh môn Tài chính doanh nghiệp

28 trang 553 0 10,000₫

21 câu tự luận môn Tài chính doanh nghiệp (kèm Đáp án)

21 câu tự luận môn Tài chính doanh nghiệp (kèm Đáp án)

33 trang 2659 5 15,000₫

Những vấn đề cơ b ản của M&A

Những vấn đề cơ b ản của M&A

14 trang 831 1 4,000₫

Bài tập lớn - Phương thức trong Thanh toán quốc tế

Bài tập lớn - Phương thức trong Thanh toán quốc tế

25 trang 701 1 8,000₫

Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi