100 bài tiếng Anh hội thoại hàng ngày

Số trang: 98      Loại file: pdf      Dung lượng: 1.79 MB      Lượt xem: 1204      Lượt tải: 1

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

100 bài tiếng Anh hội thoại hàng ngày

Lesson 1: WHERE ARE YOU FROM?
 
Hello. 
Hi.
How are you? 
I'm good. How are you? 
Good. Do you speak English? 
A little. Are you American? 
Yes. 
Where are you from? 
I'm from California. 
Nice to meet you. 
Nice to meet you too. 
 
 
 =============
 
 Lesson 2: DO YOU SPEAK ENGLISH?
 
Excuse me, are you American? 
No. 
Do you speak English? 
A little, but not very well. 
How long have you been here? 
2 months. 
What do you do for work? 
I'm a student. How about you? 
I'm a student too. 
 
 
  =============
 
  
Lesson 3: WHAT’S YOUR NAME?
 
Excuse me, what's your name? 
My name is Jessica. What's yours? 
John. 
You speak English very well. 
Thank you. 
Do you know what time it is? 
Sure. It's 5:10PM. 
What did you say? 
I said it's 5:10PM. 
Thanks. 
You're welcome. 
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi