Đáp án Đề thi QHKH, Giao dịch viên, Kế toán vào LienVietPostBank (LVPB) 2012

Số trang: 17      Loại file: pdf      Dung lượng: 882.37 KB      Lượt xem: 75694      Lượt tải: 298

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

Đề thi QHKH, Giao dịch viên, Kế toán vào LienVietPostBank (LVPB) 

Soạn Đáp án: Mr Nguyễn Lê Giang - Mail: [email protected]

Phần I. Trắc nghiệm:
Câu 1: Để chứng minh mục đích sử dụng vốn vay mua nhà khách hàng cần cung cấp?
A.   Hợp đồng mua bán nhà, hợp đồng góp vốn, hợp đồng đặt cọc
B.   Hợp đồng cho thuê nhà
C.   Chứng minh nhân dân, hộ khẩu
D.   Tất cả các hồ sơ trên
 
Câu 2: Muốn đo lường mức độ rủi ro tín dụng phải dựa vào chỉ tiêu cơ bản nào:
A.   Tỷ lệ quá hạn/ Tổng dư nợ
B.   Tỷ lệ nợ khó đòi/ Tổng dư nợ quá hạn
C.   Cả A và B đều đúng
D.   Cả A và B đều sai
 
Câu 3: Hình thức của hợp đồng cầm cố, thế chấp có thể bằng:
A.   Bằng miệng
B.   Bằng văn bản
C.   Bằng miệng hoặc văn bản
D.   Cầm cố, thế chấp, bảo lãnh không cần hợp đồng
 
Câu 4: Tài sản nào không phải tài sản cầm cố?
A.   Máy móc thiết bị
B.   Giá trị quyền sử dụng đất
C.   Trái phiếu, cổ phiếu, giấy tờ có giá
D.   Tài sản hình thành trong tương lai từ BĐS
 
Câu 5: Dự phòng rủi ro được hiểu là:
A.   Là khoản tiền được trích lập dự phòng để dự phòng cho những tổn thất có thể xảy ra do khách hàng của Tổ chức tín dụng không thực hiện nghĩa vụ theo cam kết
B.   Là khoản tiền dược trích lập trên cơ sở phân loại cụ thể các khoản nợ
C.   Là khoản tiền được trích lập để dự phòng cho những tổn thất chưa xác định được trong quá trình phân loại nợ
D.   Là việc tổ chức tín dụng sử dụng dự phòng rủi ro để bù đắp tổn thất đối với các khoản nợ

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi