290 câu hỏi thi online Vietcombank 2019 (kèm Đáp án)

Số trang: 135      Loại file: pdf      Dung lượng: 8,32 MB      Lượt xem: 35920      Lượt tải: 72

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

 

I. Hình thức thi
Thi online trên máy tính trong 1 buổi sáng hoặc chiều (Là đủ cho cả 2 môn)
Hành trang khi thi:
  Máy tính F(x) Casio
  Chứng minh nhân dân
Tài liệu ôn thi
  Sách/Tài liệu từ GiangBLOG/ThiNganHang.com
II. Các môn thi
- Nghiệp vụ chuyên ngành: 50 câu / 45 phút
Gồm lẫn lộn khoảng 5 mảng kiến thức (Mỗi mảng 5 câu): Kinh tế  học, Tín dụng, Hiểu biết 
chung, Kế toán tài chính, Kỹ năng bán hàng, Tin học văn phòng...
Mỗi vị trí thì sẽ có nhóm các mảng kiến thức riêng
Phê duyệt TD  CV QHKH (Tín dụng)  Giao dịch viên  Ngân quỹ
1. Bài trắc nghiệm chuyên ngành (50 câu/45 phút). 
Xong trước được giờ tay làm Bài Tự Luận 15 phút trước. 
Facebook: @Dethivaonganhang  www.facebook.com/dethivaonganhang
www.JB.com.vn  -   www.giangblog.com  -  www.ThiNganHang.com  Trang  2          
  Kinh tế học (10 câu)
  Kế  toán  ngân  hàng 
(10 câu)
  Tín  dụng  (dễ)  (10 
câu)
  Tín dụng (trung bình) 
(10 câu)
  Tín  dụng  (khó)  (10 
câu)
  Kinh tế học (10 câu)
  Hiểu  biết  chung  hoặc 
Kế  toán  ngân  hàng
(10 câu) 
  Tín dụng (trung bình) 
(20 câu)
  Tín  dụng  (khó)  (10 
câu)
  Kinh tế học (10 câu)
  Kỹ năng bán hàng (10 
câu)
  Kế  toán  ngân  hàng 
(10 câu)
  Hiểu  biết  chung  (10 
câu)
  Tín  dụng  (dễ)  (10 
câu)
  Kinh tế học (10 câu)
  Nghiệp vụ  Ngân quỹ
(40 câu)
2. Bài Tự luận (1 câu/15 phút). 
Xong trước được giơ tay làm Bài Tự Luận 15 phút trước.
Phê duyệt TD  CV QHKH (Tín dụng)  Giao dịch viên  Ngân quỹ
  24.6.2017: Hỏi về Nợ
xấu
  KHÔNG  THI  TỰ
LUẬN
  KHÔNG  THI  TỰ
LUẬN
  KHÔNG  THI  TỰ
LUẬN
3. Bài Anh Văn (50 câu/45 phút). 
Chỉ gồm 2 dạng là: 
(1) Chọn từ đúng điền vào chỗ trống
(2) Tìm lỗi sai
Chung cho các vị trí, trừ Ngân quỹ là không thi Anh Văn
  Anh văn (30 câu)
  Anh  văn  chuyên 
ngành  Tài  chính 
Ngân hàng (20 câu)
  Anh văn (40 câu)
  Anh  văn  chuyên 
ngành Tài chính Ngân 
hàng (10 câu)
  Anh văn (40 câu)
  Anh  văn  chuyên 
ngành Tài chính Ngân 
hàng (10 câu)
  KHÔNG THI ANH 
VĂN
III. Kinh nghiệm khi th
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi