25 câu hỏi Hỏi Đáp - Tình huống Luật doanh nghiệp 2014 và Luật quản lý sử dụng vốn Nhà nước

Số trang: 26      Loại file: pdf      Dung lượng: 1.11 MB      Lượt xem: 2294      Lượt tải: 1

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

TỔNG HỢP 25 CÂU HỎI ĐÁP – TÌNH HUỐNG


CHỦ ĐỀ LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2014 VÀ LUẬT QUẢN LÝ SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP NĂM 2014

Câu 1: Luật doanh nghiệp 2014 quy định như thế nào về quyền của doanh nghiệp?
Trả lời:
Căn cứ theo quy định tại Điều 7 Luật doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp có các quyền sau đây:
- Tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm.
- Tự chủ kinh doanh và lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh; chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh; chủ động điều chỉnh quy mô và ngành, nghề kinh doanh.
- Lựa chọn hình thức, phương thức huy động, phân bổ và sử dụng vốn.
- Chủ động tìm kiếm thị trường, khách hàng và ký kết hợp đồng.
- Kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu.
- Tuyển dụng, thuê và sử dụng lao động theo yêu cầu kinh doanh.
- Chủ động ứng dụng khoa học và công nghệ để nâng cao hiệu quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh.
- Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản của doanh nghiệp.
- Từ chối yêu cầu cung cấp nguồn lực không theo quy định của pháp luật.
- Khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
- Tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật.
- Quyền khác theo quy định của luật có liên quan.

Câu 2: Hiện tại tôi và 2 người bạn nữa đang có nhu cầu thành lập Công ty cổ phần. Tuy nhiên chúng tôi muốn có 2 người cùng là đại diện theo pháp luật của công ty. Hỏi pháp luật hiện hành có cho phép 2 người làm đại diện theo pháp luật không?
Trả lời:
Khoản 2 Điều 13 của Luật doanh nghiệp 2014 quy định: “Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.”
Như vậy, theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014, trường hợp của bạn hoàn toàn có thể thành lập công ty cổ phần với 2 người đại diện theo pháp luật. Đồng thời, Điều lệ công ty sẽ quy định cụ thể về số lượng, chức danh quản lý, quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Đây cũng là một quy định mới của Luật doanh nghiệp 2014 nhằm đảm bảo lợi ích cho doanh nghiệp.
Câu 3: Những tổ chức, cá nhân nào có quyền  thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và quản lý doanh nghiệp?

 

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi