30 câu thảo luận môn Tổ chức Công sở Hành chính Nhà nước

Số trang: 56      Loại file: doc      Dung lượng: 404.00 KB      Lượt xem: 5960      Lượt tải: 3

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

30 CÂU HỎI THẢO LUẬN MÔN TCCS HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
(KÈM TRẢ LỜI)

Câu hỏi
1. Khái niệm về công sở? đặc điểm của công sở ?nhiệm vụ của công sở? Tại nới anh chị công tác nhiệm vụ này được thực hiện như thế nào?
2. Các nhiệm vụ của công sở được xác lập trên cơ sở nào? Mối quan hệ giữa các nhiệm vụ?theo an chị nhiệm vụ nào là quan trọng nhất?vì sao? Lấy dẫn chứng để minh họa
3. Tại sao nói: công sở là một pháp nhân công quyền? Cho ví dụ để minh họa
4. Nhận thức của anh chị về công sở hành chính?phân biệt công sở hành chính với công sở sự nghiêp và cơ sở tư nhân? Lấy dẫn chứng minh họa
5. Phân tích các nguyên tắc tổ chức hoạt động các công sở? Anh chị hãy làm sáng tỏ mối quan hệ giữa các nguyên tắc này?
6. Trình bày tóm tắt các nguyên tắc hoạt đông của công sở
7.Kỹ thuật điều hành công sở trong giai đoạn hiện nay có đặc fđiểm gì? Sự cần thiết của đổi mới kỹ thuật điều hành công sở?
8. Nội dung và phương pháp thiết kế công việc? Tác dụng của việc thiết kế công việc theeo nhóm?
9. Cơ sở để phân công điều hành công việc? Yù nghĩa của việc phân công công việc? Nêu dẫn chứng minh họa
10. Phân tích nguyên tắc phân công công việc? Tại sao các nhà lãnh đạo thường coi trọng nguyên tắc “dụng nhân như dụng mộc”
11. Phân tích nguyên tắc điều hành công việc ?phân biệt tính chất điều hành công việc với điều hành công sở? Lấy dẫn chứng minh họa
12.Trình bày khái niệm về quy chế, quy trình xây dựng quy chế, các laoij quy chế thường có trong một cơ quan mà anh chị được tiếp cận? Tác dụng của nó?
13. Các loại về kế hoạch, ?phương pháp xây dựng kế hoạch .? ý nghĩa kế hoạch ?lấy ví dụ thực tiễn minh họa
14. Quy trình tổ chức thực hiện kế hoạch? Để tổ chức thực hiện kế hoạch cố hiệu quả theo anh chị khâu nào là quan trọng nhất vì sao?
15. Quy trình tổ chức một hội nghị? Các biện pháp kỹ thuật để tổ chức, điều hành một hội nhị có hiệu quả? Lấy ví dụ minh họa
16. Nội dung kiểm tra, kiểm soát công việc ? tại nơi cơ quan anh chị đang công tác các nội dung này được vận dụng như thế nào?
17. Các hình thức và phương phấp kiểm tra công việc, nhưng phẩm chất cần có của người làm công tác kiểm tra/ tồn tại của công tác kiểm tra hiện nay cần khắc phục ( theo nhận thức của anh chị)
18. Văn hóa công sở là gì?những biểu hiện của văn hóa công sở? Những tồn tạo cần khắc phục ( theo nhận thức của anh chị)
19. Các nhà lãnh đạo có ảnh hưởng như thế nào đến hình thành văn hóa công sở ? vai trò của văn hóa công sở đối với tiến trình hình thành văn hóa công sở?
Lấy đẫn chứng?
20. Thiết bị và điều kiện làm việc có ảnh hưởng như thế nào đến hiệu quả làm việc của công chức viên chức? Lấy ví dụ thực tiễn
21. Anh chị hãy phân tích yếu tố môi trường của công sở có ảnh hưởng đến năng suất chất lượng của công chức viên chức nhưn thế nào?cho vd
22. Nhận thức của anh chị về phương pháp lãnh đạo quản lý theo tình huống? Dẫn chứng
23. Nhận thức của anh chị về quản lý theo chức năng ? những thuận lợi và khó khăn khi áp dụng lãnh đạo nhà nước theo chức năng
24. Nhận thức của anh chị về phương pháp lãnh đạo theo hệ thống ? trong phương pháp lãnh đạo theo hệ thoongsanh chị tâm đắc nhất phương pháp nào? Vì sao
25. Anh chị hãy phân biệt các phương pháp lãnh đạo sau: phương pháp lãnh đạo theo chức năng, phương pháp lãnh đạo theo tình huống, phương pháp lãnh đạo theo hệ thống
26. Nhận thức của anh chị về các kỹ năng tổ chức lao động của người lãnh đạo, vai trò của nhà lãnh đạo đối với sự phát triển của công sở? Lấy dẫn chứng
27. Các biện pháp đổi mới kỹ thuật điều hành công sở. Theo anh chị biện pháp nào là quan trọng nhất ?vì sao lầy ví dụ minh họa
28. Vai trò của giao tiếp trong quản lý điều hành, bằng sự thâm nhập thực tiễn anh chị hãy chứng minh hoạt động giao tiếp của các nhà lãnh đạo có ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động công sở.
29. Hệ thống thông tin trong hoạt động quản lý? Vai trò của công tác quản lý thông tin tổng hợp trong hoạt động công sở? Lấy ví dụ minh họa
30. Tại sao cần phải tăng cường bồi dưỡng kỹ năng hành chính cho cán bộ công chức? Anh chị hãy cho cho biệt biết những tồn tại của công tác đào tạo và sử dụng cán bộ công chức hiên nay? Biện pháp khắc phục.

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi