90 câu trắc nghiệm Lý thuyết Kế toán ngân hàng (kèm Đáp án)

Số trang: 28      Loại file: pdf      Dung lượng: 1.25 MB      Lượt xem: 813      Lượt tải: 3

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

90 CÂU TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT KẾ TOÁN NGÂN HÀNG (KÈM ĐÁP ÁN)

***

 

(Đáp án là dòng in nghiêng)

Phần A: Tổng quan về Ngân Hàng và KTNH : 27 câu

 

   Câu 1.Trong hạch toán kế toán thanh toán qua ngân hàng, nguyên tắc nào quan trọng nhất?

 1. A) Hạch toán chuyển khoản, trích tiền từ tài khoản người phải trả sang tài khoản người được hưởng.
 2. B) Chính xác cao, kiểm soát được hoạt động của các doanh nghiệp.
 3. C) Ghi nợ trước, Có sau; thực hiện nguyên tắc có tiền thì mới được chi trả
 4. D) Ghi có trước, nợ sau; bảo đảm cho người được hưởng có tiền để hoạt động

Câu 2. Ngân hàng thương mại có những chức năng gì?

 1. A) Nhận tiền gửi và cho vay
 2. B) Hoạt động trong lĩnh vực tiền tệ và thanh toán
 3. C) Tổ chức thanh toán không dùng tiền mặt
 4. D) Tạo tiền, thanh toán, tín dụng và cung ứng dịch vụ ngân hàng

Câu 3. Trong 4 chức năng của NHTM chức năng nào quan trọng.

 1. A) Cả 4 chức năng.
 2. B) Tín dụng
 3. C) Thanh toán
 4. D) Tạo tiền

Câu 4: Các nguồn vốn của ngân hàng thương mại, nguồn nào là chủ yếu và chiếm tỷ trọng lớn nhất?

 1. A) Vốn huy động
 2. B) Vốn liên doanh liên kết
 3. C) Vốn vay của các ngân hàng bạn trong nước và vay nước ngoài
 4. D) Vốn chủ sở hữu, cổ phần, Nhà nước cấp
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi