Bài tập và đáp án môn Tổ chức lao động khoa học

Số trang: 7      Loại file: pdf      Dung lượng: 106.01 KB      Lượt xem: 104      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

TỔ CHỨC LAO ĐỘNG KHOA HỌC
Bài 1  : 
Theo số liệu chụp ảnh thời gian làm việc cho biết các loại hao phí thời gian của ca làm
việc như sau: thời gian chuẩn kết là 30 phút, thời gian phục vụ bằng là 18 phút, thời gian
nghỉ ngơi và nhu cầu cần thiết là 10 phút, thời gian lãng phí là 55 phút, thời gian tác nghiệp
là 367 phút. Thời gian ca làm việc là 8 giờ. 
a. Yêu câu tính hiệu quả sử dụng thời gian làm việc theo số liệu chụp ảnh trên? 
b. Yêu cầu xác định khả năng tăng năng suất lao động tối đa do áp dụng biện pháp hoàn
thiện tổ chức lao động đã khắc phục được toàn bộ lãng phí trên.
Bài làm
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi