[Báo cáo thực tập bằng Tiếng Anh] VietNam Yamaguchi Joinstock Company

Số trang: 31      Loại file: pdf      Dung lượng: 959.07 KB      Lượt xem: 773      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

BÁO CÁO THỰC TẬP (BẰNG TIẾNG ANH)

VIETNAM YAMAGUCHI JOINSTOCK COMPANY

TABLES OF CONTENTS

INTRODUCTION.. 3

LIST OF ABBREVIATIONS. 4

LIST OF TABLES AND CHARTS. 5

PART 1: OVERVIEW OF VIETNAM YAMAGUCHI JOINSTOCK COMPANY.. 6

1.1. Formation and development of Yamaguchi 6

1.1.1. General introduction about Yamaguchi 6

1.1.2. Functions, duties and products of the company. 7

1.1.3 Foundation history. 8

1.2. Major business areas. 9

1.3. Organizational structure. 9

1.3.1 The stuctural model of the company. 9

1.3.2 The functions of departments. 11

PART 2: YAMAGUCHI’S BUSINESS RESULTS ANALYSIS. 13

2.1. Core markets, products and services. 13

2.1.1. Core markets and partners. 13

2.1.2. Key products and services. 13

2.2. Yamaguchi Vietnam jsc’s business results analysis. 14

2.2.1. Business results in the period of 2013 – 2014. 14

2.2.2. 2013 – 2014 business results analysis. 16

2.2.3.  Structure of human resources. 17

Table 1.3. Stucture of human resources of Yamaguchi jsc. 17

2.3. Strengths and weaknesses evaluation. 18

2.3.1. Business activities and organizational structure. 18

2.3.2. Using English in business. 19

PART 3: VIETNAM YAMAGUCHI JSC’S EXISTING PROBLEMS. 21

3.1. Yamaguchi’s SWOT model analysis. 21

3.1.1. Strengths (S). 21

3.1.2. Weaknesses(W). 22

3.1.3. Opportunities (O). 22

3.1.4. Threats (T). 23

3.2. Some solutions for improving business efectiveness. 24

3.2.1. Solutions for business strategy. 24

3.2.2. Soluttions for declining expense/ rising turnover. 24

3.2.3. Solutions for training, devloping human resources. 24

CONCLUSION.. 25

REFERENCES. 26

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi