[Báo cáo thực tập] Công ty Cổ phần Dịch vụ Truyền thông VietNamNet ICom

Số trang: 26      Loại file: pdf      Dung lượng: 1.13 MB      Lượt xem: 730      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

MỤC LỤC

 

LỜI CẢM ƠN.. 1

Phần 1. Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần Dịch vụ Truyền thông VietNamNet ICom    2

1.1. Sự hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Dịch vụ Truyền thông VietNamNet ICom   2

1.1.1. Thông tin chung về công ty. 2

1.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển. 2

1.2. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty Cổ phần Dịch vụ Truyền thông VietNamNet ICom   3

1.2.1.      Chức năng. 3

1.2.2.      Nhiệm vụ. 3

1.2.3.      Cơ cấu tổ chức bộ máy. 3

1.3. Lĩnh vực và đặc điểm hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Truyền thông VietNamNet ICom   4

1.4. Khái quát về các nguồn lực của doanh nghiệp. 5

1.5. Một số kết quả hoạt động kinh doanh chủ yếu của Công ty Cổ phần Dịch vụ Truyền thông VietNamNet ICom trong 3 năm gần đây. 6

 

Phần 2. Tình hình hoạt động quản trị nhân lực của Công ty Cổ phần Dịch vụ truyền thông VietNamNet ICom... 8

2.1. Tình hình nhân lực và chức năng, nhiệm vụ của bộ phận tổ chức quản trị nhân lực của Công ty  8

2.2. Ảnh hưởng của nhân tố đến hoạt động quản trị nhân lực của Công ty Cổ phần Dịch vụ Truyền thông VietNamNet ICom.. 10

2.3. Thực trạng hoạt động quản trị nhân lực của Công ty Cổ phần Dịch vụ Truyền thông VietNamNet ICom   11

Phần 3. Một số vấn đề cấp thiết cần giải quyết của doanh nghiệp và định hướng đề tài khóa luận tốt nghiệp. 21

3.1. Đánh giá về thực trạng hoạt động kinh doanh, quản trị nhân lực của Công ty Cổ phần Dịch vụ Truyền thông VietNamNet ICom.. 21

3.2. Phương hướng hoạt động kinh doanh, hoạt động quản trị nhân lực của Công ty Cổ phần Dịch vụ Truyền thông VietNamNet ICom trong thời gian tới 23

3.3 Định hướng đề tài khóa luận tốt nghiệp. 23

PHỤ LỤC.. 25

 

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi