[Báo cáo thực tập] Công ty cổ phần viễn thông FPT

Số trang: 25      Loại file: pdf      Dung lượng: 1.23 MB      Lượt xem: 4223      Lượt tải: 11

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

MỤC LỤC

I KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT (FPT TELECOM). 1

  1. Giới thiệu khái quát về công ty FPT Telecom... 1

1.1.   Quá trình hình thành và phát triển. 1

1.2.   Chức năng, nhiệm vụ của FPT Telecom.. 1

1.3.   Sơ đồ cơ cấu tổ chức của FPT Telecom.. 2

1.4.   Ngành nghề kinh doanh của FPT Telecom.. 3

  1. Tình hình sử dụng lao động của công ty. 4

2.1.   Số lượng, chất lượng lao động của công ty. 4

2.2.   Cơ cấu lao động của công ty. 5

  1. Quy mô vốn kinh doanh của FPT Telecom... 7

3.1.   Tổng mức và cơ cấu vốn kinh doanh của FPT Telecom.. 7

3.2.   Tổng mức và cơ cấu nguồn vốn kinh doanh của công ty FPT Telecom.. 8

  1. Kết quả hoạt động kinh doanh của FPT Telecom ( trong 3 năm 2013-2015). 8

II PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT NHỮNG VẤN ĐỀ TỒN TẠI CHÍNH CẦN GIẢI QUYẾT TRONG CÁC LĨNH VỰC QUẢN TRỊ CHỦ YẾU TẠI CÔNG TY FPT Telecom... 10

  1. Tình hình thực hiện các chức năng quản trị và hoạt động quản trị chung của FPT Telecom 10

1.1.   Chức năng hoạch định. 10

1.2.   Chức năng tổ chức. 10

1.3.   Chức năng lãnh đạo. 11

1.4.   Chức năng kiểm soát 11

1.5.   Vấn đề thu thập thông tin và ra quyết định quản trị 12

  1. Công tác quản trị chiến lược của FPT Telecom... 12

2.1.   Tình thế môi trường chiến lược. 12

2.2.   Hoạch định và triển khai chiến lược cạnh tranh và chiến lược phát triển thị trường  13

2.3.   Lợi thế và năng lực cạnh tranh của công ty. 14

  1. Công tác quản trị tác nghiệp của FPT Telecom... 14
  2. Công tác quản trị nhân lực của công ty FPT Telecom... 15

4.1.   Phân tích công việc, bố trí và sử dụng nhân lực. 15

4.2.   Tuyển dụng nhân lực. 16

4.3.   Đào tạo và phát triển nhân lực. 17

4.4.   Đánh giá và đãi ngộ nhân lực. 17

  1. Công tác quản trị dự án, quản trị rủi ro của doanh nghiệp. 18

5.1.   Quản trị dự án. 18

5.2.   Quản trị rủi ro. 18

III ĐỀ XUẤT HƯỚNG ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN.. 18

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi