[Báo cáo thực tập] Công ty TNHH Cattour

Số trang: 20      Loại file: pdf      Dung lượng: 869.26 KB      Lượt xem: 773      Lượt tải: 1

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

BÁO CÁO THỰC TẬP

CÔNG TY TNHH CATTOUR VIỆT NAM

MỤC LỤC

PHẦN 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH CATTOUR VIỆT NAM    1

1.1. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Cattour.. 1

1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Cattour Việt Nam.. 2

1.2.1................................ Mô hình cơ cấu tổ chức của công ty TNHH Cattour 2

1.2.2. Nhận xét cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Cattour Việt Nam.. 3

1.3.Lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Cattour Việt Nam.... 4

PHẦN 2. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH CATTOUR VIỆT NAM... 5

2.1. Sản phẩm và thị trường khách của công ty TNHH Cattour Việt Nam.. 5

2.1.1...................................... Sản phẩm của công tyTNHH Cattour Việt Nam.. 5

2.1.2. Thị trường khách của công ty TNHH Cattour Việt Nam.. 6

2.2. Tình hình nhân lực và tiền lương của công ty TNHH Cattour Việt Nam. 7

2.3. Tình hình vốn kinh doanh của công ty TNHH Cattour Việt Nam........... 9

2.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Cattour..................... 10

PHẦN 3. PHÁT HIỆN TỪ THỰC TẾ VÀ ĐỀ XUẤT VẤN ĐỀ CẦN NGHIÊN CỨU   12

3.1. Phát hiện vấn đề từ thực tế kinh doanh của công ty TNHH Cattour Việt Nam      12

3.1.1. Thành công và nguyên nhân. 12

3.1.2. Hạn chế và nguyên nhân. 13

3.2. Đề xuất vấn đề cần nghiên cứu................................................................. 14

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi