[Báo cáo thực tập] Công ty TNHH Khu du lịch Vịnh Thiên Đường

Số trang: 27      Loại file: pdf      Dung lượng: 1.12 MB      Lượt xem: 777      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
DANH MỤC VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU
I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH KHU DU LỊCH VỊNH THIÊN ĐƯỜNG.. 1
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Khu du lịch Vịnh Thiên Đường. 1
1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Khu du lịch Vịnh Thiên Đường (Alma)  1
1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty TNHH Khu du lịch Vịnh Thiên Đường. 2
1.4 Khái quát về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Khu du lịch Vịnh Thiên Đường qua 2 năm 2013 – 2014. 3
II. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN, PHÂN TÍCH KINH TẾ TẠI CÔNG TY TNHH KHU DU LỊCH VỊNH THIÊN ĐƯỜNG.. 6
2.1 Tổ chức công tác kế toán tại công ty. 6
2.1.1. Tổ chức bộ máy kế toán và Chính sách kế toán áp dụng tại công ty. 6
2.1.2. Tổ chức hệ thống thông tin kế toán. 8
2.2 Tổ chức công tác phân tích kinh tế. 11
2.2.1. Bộ phận thực hiện và thời điểm tiến hành công tác phân tích kinh tế. 11
2.2.2. Nội dung và các chỉ tiêu phân tích kinh tế tại đơn vị 12
2.2.3. Tính toán và phân tích một số chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn dựa trên số liệu của các báo cáo tài chính. 14
III. ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY TNHH KHU DU LỊCH VỊNH THIÊN ĐƯỜNG. 16
3.1 Đánh giá khái quát về công tác kế toán của Công ty TNHH Khu du lịch Vịnh Thiên Đường  16
3.1.1 Ưu điểm.. 16
3.2 Hạn chế. 16
3.2 Đánh giá khái quát về công tác phân tích kinh tế tại Công ty TNHH Khu du lịch Vinh Thiên Đường  16
3.2.1. Ưu điểm.. 16
3.2.2. Nhược điểm.. 17
IV. ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP.. 18
KẾT LUẬN.. 1
PHỤ LỤC

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi