[Báo cáo thực tập] Ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh KCN Tiên Sơn

Số trang: 30      Loại file: pdf      Dung lượng: 1.34 MB      Lượt xem: 3219      Lượt tải: 5

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

MỤC LỤC

PHẦN 1: Giới thiệu chung về Ngân hàng Vietinbank – Chi nhánh KCN Tiên Sơn. 1

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Vietinbank  chi nhánh KCN Tiên Sơn. 1

1.2. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy của Vietinbank  chi nhánh KCN Tiên Sơn  1

1.3. Lĩnh vực và đặc điểm của chi nhánh:. 4

1.3.1. Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh ngân hàng. 4

1.3.2. Các nghiệp vụ được phép tiến hành kinh doanh:. 4

1.4.  Khái quát về các hoạt động kinh tế và nguồn lực của chi nhánh:. 4

1.4.1. Các hoạt động kinh tế của chi nhánh:. 4

1.4.2: Nguồn lực của chi nhánh:. 5

1.4.3. Về tài sản:. 5

1.4.4. Về cơ sở vật chất:. 5

1.5. Kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh:. 6

PHẦN 2: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC CỦA NGÂN HÀNG VIETINBANK – CHI NHÁNH KCN TIÊN SƠN.. 7

2.1. Tình hình nhân lực và chức năng, nhiệm vụ của Phòng HCNS. 7

2.1.1. Tình hình nhân lực của phòng HCNS. 7

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng HCNS. 7

2.1.3. Tổ chức bộ phận quản trị nhân lực của Chi nhánh. 8

2.2. Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường quản trị nhân lực tới hoạt động quản trị nhân lực của Chi nhánh  9

2.2.1. Nhân tố bên ngoài 9

2.2.2. Nhân tố bên trong. 10

2.3.  Thực trạng hoạt động quản trị nhân lực của Chi nhánh. 11

2.3.1. Thực trạng về quan hệ lao động của Chi nhánh. 11

2.3.2. Thực trạng về tổ chức lao động của Chi Nhánh. 11

2.3.3. Thực trạng về định mức lao động của Chi nhánh. 11

2.3.4. Thực trạng về hoạch định của Chi nhánh. 12

2.3.5. Thực trạng về phân tích công việc của Chi nhánh. 13

2.3.6. Thực trạng về tuyển dụng nhân lực. 13

2.3.7. Thực trạng về đào tạo và phát triển nhân lực của Chi nhánh. 14

2.3.8. Thực trạng về đánh giá nhân lực của Chi nhánh. 15

2.3.9. Thực trạng về trả công của Chi nhánh. 16

2.3.10. Thực trạng về hiệu quả sử dụng lao động của Chi nhánh. 17

2.3.11. Thực trạng về hiệu quả sử dụng chi phí tuyển dụng của Chi nhánh. 18

2.3.12. Thực trạng về hiệu quả sử dụng chi phí đào tạo của Chi nhánh. 19

2.3.13. Thực trạng về hiệu quả sử dụng tiền lương của Chi nhánh. 20

PHẦN 3: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẤP THIẾT CẦN GIẢI QUYẾT CỦA DOANH NGHIỆP VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP. 22

3.1. Đánh giá về thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị nhân lực của Ngân hàng Vietinbank – chi nhánh KCN Tiên Sơn. 22

3.1.1 Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh. 22

3.1.2 Đánh giá tình hình hoạt động quản trị nhân lực:. 22

3.2. Phương hướng hoạt động kinh doanh, quản trị nhân lực của Ngân hàng Vietinbank – Chi nhánh KCN Tiên Sơn. 24

3.3. Định hướng đề tài khóa luận tốt nghiệp. 25

 

 

 

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi