Báo cáo thường niên Vietinbank (NH Công thương) 2016

Số trang: 186      Loại file: pdf      Dung lượng: 9.24 MB      Lượt xem: 2127      Lượt tải: 20

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

Báo cáo thường niên Vietinbank (NH Công thương) 2016

MỤC LỤC
1. Thông tin khái quát
2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh
3. Mô hình quản trị, cơ cấu bộ máy quản lý
4. Định hướng phát triển
5. Các rủi ro
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
2. Tổ chức & nhân sự
3. Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án
4. Tình hình tài chính năm 2016
5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu
6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội
1. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016
2. Tình hình tài chính
3. Đổi mới, nâng cao công tác tổ chức, quản trị hoạt động kinh doanh
4. Kế hoạch phát triển năm 2017
5. Giải trình của Ban Điều hành đối với ý kiến kiểm toán
6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm 
về môi trường và xã hội của Doanh nghiệp
1. Đánh giá của Hội đồng Quản trị về các mặt hoạt động của ngân hàng
2. Đánh giá của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Ban Điều hành
3. Kế hoạch, định hướng của Hội đồng Quản trị
1. Hội đồng Quản trị
2. Ban Điều hành
3. Ban Kiểm soát
4. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, 
5. Ban Điều hành và Ban Kiểm soát
 

 

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi