Bộ đề trắc nghiệm Công chức mới ngành thuế (có Đáp án)

Số trang: 91      Loại file: pdf      Dung lượng: 2.02 MB      Lượt xem: 1277      Lượt tải: 2

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

BỘ ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
 CHO CÔNG CHỨC ĐÃ HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
CÔNG CHỨC MỚI NGÀNH THUẾ

(Đáp án chuẩn 100%)


TT MỤC LỤC Trang
1 Thuế Giá trị gia tăng (P1) 2
2 Thuế Giá trị gia tăng (P2) 16
3 Thuế Tiêu thụ đặc biệt 22
4 Thuế Thu nhập doanh nghiệp 27
5 Thuế Thu nhập doanh nghiệp - Bài tập 38
6 Thuế Thu nhập cá nhân 45
7 Thuế Thu nhập cá nhân - Bài tập 57
8 Thuế Tài nguyên 61
9 Các khoản thu về đất đai 63
10 Phí, lệ phí trước bạ 66
11 Luật quản lý thuế 68
12 Hệ thống CNTT ngành thuế 85
 
-------o0o-------
 
 
1. Thuế Giá trị gia tăng (Phần 1)
Câu 1. Đặc điểm nào dưới đây không phải của Thuế giá trị gia tăng:
a. Gián thu
            b. Đánh nhiều giai đoạn
c. Trùng lắp
d. Có tính trung lập cao
Đáp án : c)
 
Câu 2.  Đối tượng chịu Thuế giá trị gia tăng là:
a.      Hàng hoá dịch vụ sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam
b.      Hàng hoá, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.
c.      Hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam (bao gồm cả hàng hoá, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài), trừ các đối tượng không chịu Thuế giá trị gia tăng.
d.      Tất cả các đáp án trên.
Đáp án: c)
 
Câu 3. Hàng hoá, dịch vụ nào sau đây thuộc đối tượng không chịu Thuế gia trị gia tăng:
a. Hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài, kể cả uỷ thác xuất khẩu.
b. Hàng hoá gia công chuyển tiếp
c. Hàng hoá xuất khẩu tại chỗ
d. Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến theo quy định của chính phủ.
Đáp án: d)
 
Câu 4. Hàng hoá, dịch vụ nào sau đây thuộc đối tượng không chịu Thuế giá trị gia tăng:
a. Nạo vét kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp.
b. Nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt.
            c. Phân bón
d. Thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác.
Đáp án: a)
 
Câu 5.  Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để trao đổi, tiêu dùng nội bộ, giá tính Thuế giá trị gia tăng là:
            a. Giá bán chưa có Thuế giá trị gia tăng
            b. Giá bán đã có Thuế giá trị gia tăng
            c. Giá tính thuế của hàng hoá, dịch vụ cùng loại
            d. Giá tính thuế của hàng hoá, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh hoạt động trao đổi, tiêu dùng nội bộ.
Đáp án: d)

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi