Câu hỏi lựa chọn và Đúng-Sai Marketing căn bản (có đáp án)

Số trang: 38      Loại file: pdf      Dung lượng: 1,020.01 KB      Lượt xem: 6592      Lượt tải: 4

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

CÂU HỎI LỰA CHỌN VÀ ĐÚNG SAI MARKETING CĂN BẢN (CÓ ĐÁP ÁN)

 

Chương 1: Bản chất của marketing ...................................... 2

i. câu hỏi lựa chọn: chọn 1 phương án trả lời đúng nhất............................2
ii. các câu sau là đúng hay sai? .................................................. ............... 5

Chương 2: hệ thống thông tin và nghiên cứu marketing .................................................. ............................................ 5

i. câu hỏi lựa chọn: chọn 1 phương án trả lời đúng nhất............................5
ii. các câu hỏi sau đây đúng hay sai?.............................................. ............ 8

Chương 3: môi trường marketing .......................................... 9

i. câu hỏi lựa chọn: chọn 1 phương án trả lời đúng nhất............................9
ii. các câu sau đây đúng hay sai?.............................................. ................ 11

Chương 4: hành vi mua của khách hàng.............................12

i. câu hỏi lựa chọn: chọn 1 phương án trả lời đúng nhất..........................12
ii. các câu sau đây đúng hay sai?.............................................. ................ 15

Chương 5: phân đoạn thị trường - lựa chọn thị
trường mục tiêu - định vị thị trường................................. 16

i. câu hỏi lựa chọn: chọn 1 phương án trả lời đúng nhất:........................ 16
ii. các câu sau đây đúng hay sai?.............................................. ................ 19

Chương 6: các quyết định về sản phẩm............................... 20

i. câu hỏi lựa chọn: chọn 1 phương án trả lời đúng nhất..........................20
ii. các câu sau đây đúng hay sai: .................................................. ............ 23

Chương 7: các quyết định về giá bán................................... 23

i. câu hỏi lựa chọn: chọn 1 phương án trả lời đúng nhất: ....................... 23
ii. các câu hỏi đây đúng hay sai?.............................................. .................26

Chương 8: các quyết định về phân phối.............................. 27

i. câu hỏi lựa chọn: chọn 1 phương án trả lời đúng nhất: ....................... 27
ii. các câu hỏi sau đây đúng hay sai?.............................................. .......... 30

Chương 9: các quyết định về xúc tiến hốn hợp............. 30

i. câu hỏi lựa chọn: chọn 1 phương án trả lời đúng nhất: ....................... 30
ii. các câu hỏi sau đây đúng hay sai? .................................................. ..... 33
 

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi