Chương 0 - Giới thiệu về môn nghiệp vụ hải quan

Số trang: 13      Loại file: pptx      Dung lượng: 759.23 KB      Lượt xem: 1264      Lượt tải: 4

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

Tài liệu học tập
• Giáo trình: Những vấn đề cơ bản về nghiệp vụ hải quan (Phạm Duy Liên, 2005)
• Luật hải quan Việt Nam năm 2014
• Các văn bản của Tổng cục hải quan, Bộ tài chính: 
• https://www.customs.gov.vn
• https://www.mof.gov.vn
• Các trang Web:
• World Trade Organization: https://www.wto.org
• World Customs Organization: https://www.wcoomd.org
• UN/CEFACT: https://www.unece.org/cefact.html: Ủy ban Kinh tế châu Âu Liên Hiệp Quốc
• ASYCUDA: https://www.asycuda.org/: ASYCUDA – Hệ thống tự động hóa hải quan của UNCTAD
 
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi