[Chuyên đề] Đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại Sở giao dịch Ngân hàng TMCP Kỹ thương - Techcombank

Số trang: 51      Loại file: pdf      Dung lượng: 1.39 MB      Lượt xem: 1089      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

[Chuyên đề] Đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại Sở giao dịch Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương – Techcombank
MỤC LỤC
 
Lời nói đầu. 6
CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 8
1.1. Khái quát về hoạt động cho vay của Ngân hàng Thương mại. 8
1.1.1. Khái niệm cho vay. 8
1.1.2. Vai trò và đặc điểm của hoạt động cho vay của Ngân hàng Thương mại. 8
1.1.3. Các hình thức cho vay của NHTM. 9
1.2. Tổng quan về hoạt động cho vay tiêu dùng của NHTM... 12
1.2.1. Khái niệm cho vay tiêu dùng. 13
1.2.2. Đặc điểm của cho vay tiêu dùng. 13
1.2.3. Phân loại cho vay tiêu dùng. 14
1.2.4. Lợi ích của cho vay tiêu dùng. 16
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng mở rộng cho vay tiêu dùng của NHTM. 17
1.3.1. Nhân tố ngoài ngân hàng. 17
1.3.2. Các nhân tố thuộc về ngân hàng. 17
CHƯƠNG II:THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM - TECHCOMBANK.. 20
2.1. Tổng quan về Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam Techcombank - Techcombank.. 20
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển. 20
2.1.2. Tình hình hoạt động kinh doanh. 23
2.2. Hoạt động cho vay tiêu dùng ở Việt Nam... 25
2.3. Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Sở giao dịch Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam – Techcombank. 26
2.3.1. Hoạt động cho vay tiêu dùng  tại Sở giao dịch Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Techcombank. 26
2.3.2. Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Sở giao dịch Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương - Techcombank. 32
2.4. Đánh giá về hoạt động cho vay tiêu dùng tại Sở giao dịch ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương - Techcombank. 35
2.4.1. Những kết quả mà Ngân hàng đã đạt được. 35
2.4.2. Một số tồn tại và nguyên nhân. 37
CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG – TECHCOMBANK.. 40
3.1. Định hướng phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại Sở giao dịch Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương – Techcombank. 40
3.2. Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại Sở giao dịch Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương - Techcombank.. 41
3.2.1.  Xây dựng chiến lược marketing ngân hàng. 41
3.2.2. Áp dụng hệ thống tính điểm tín dụng đối với khách hàng. 42
3.2.3. Không ngừng phát triển công nghệ Ngân hàng. 43
3.2.4. Nâng cao số lượng cũng như chất lượng nguồn nhân lực. 44
3.3. Một số kiến nghị 46
3.3.1. Kiến nghị đối với Ngân hàng kỹ thương - Techcombank. 46
3.3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước. 46
KẾT LUẬN.. 48
TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 50
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi