[Chuyên đề] Giải pháp hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm (xăng dầu, dầu mỡ nhờn, gas và phụ kiện) tại công ty xăng dầu B12

Số trang: 57      Loại file: pdf      Dung lượng: 1.55 MB      Lượt xem: 639      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

[Chuyên đề] Giải pháp hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm (xăng dầu, dầu mỡ nhờn, gas và phụ kiện) tại công ty xăng dầu B12
Mục lục
Lời nói đầu
 
Chương I. Vai trò và nội dung của kênh phân phối trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp................................................................................................ 2
I.Vai trò của phân phối trong hoạt động sản xuất kinh doanh của    2
1.     Khái niệm phân phối trong hoạt động sản xuất........................ 2
2.     Khai trò của phân phối trong hoạt động sản xuất.................... 3
II. Nội dung của kênh phân phối................................................. 4
1. Xác định địa điểm tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp............ 4
2 Lựa chọn xác định phân phối sản phẩm của doanh nghiệp ....... 6
3. Tổ chức và điều khiển quá trình phân phối hiện vật................ 14
III.Các nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến kênh phân phối........... 17
1.Các nhân tố ảnh hưởng............................................................. 17
2. Một số chỉ tiêu đánh giá........................................................... 18
 
Chương II.  Phân tích tình hình hoạt động hệ thống kênh phân phối tại công ty xăng dầu B12
I. Khái quát về công ty xăng dầu B12......................................... 19
1. Lịch sử hình thành................................................................... 19
2.Chức năng nhiệm vụ................................................................. 20
3. Cơ cấu tổ chức......................................................................... 20
II. Mặt hàng và môi trường kinh doanh..................................... 24
1. Sản phẩm kinh doanh của công ty........................................... 24
2. Khái quát thị trường kinh doanh của công ty........................... 24
 
 
 
 
 
 
III. Phân tích thực trạng hoạt động của hệ thống kênh phân phối
1.Một số chỉ tiêu khái quát tình hình hoạt động của doanh nghiệp 25
2. Phân tích kết quả hoạt động của công ty................................. 27
3. Tình hình xuất nhập tồn kho của công ty................................ 28
4. Tình hình về chi phí vận chuyển trong tiêu thụ hàng hoá........ 29
5. Thực trạng của kênh phân phối ở công ty xăng dầu B12............. 29
III. Một số nhận xét quá trình phân tích trên............................. 35
 
Chương III. Những giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện.......... 36
I. Mục tiêu và quan điểm hoàn thiện ......................................... 36
1. Mục tiêu hệ thống phân phối .................................................. 36
2. Quan điểm hoàn thiện ............................................................. 37
II. Những giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện kênh phân phối 40
1. Xây dựng chiến lược và chính sách nhất quán......................... 40
2. Hoàn thiện bộ máy quản lý hệ thống phân phối...................... 42
3. Hoàn thiện việc quản lý kênh phân phối................................. 43
4. Hoàn thiện hệ thống marketinh – mix trong hệ thống phân phối 45
5. Tổ chức và điều khiển phân phối hàng hoá vào kênh phân phối 47
III. Một số giải pháp hỗ trợ kênh................................................ 49
IV. Kiến nghị với nhà nước và cơ quan cấp trên.......................... 49
1. Kiến nghị với tổng công ty xăng dầu việt nam......................... 49
2. Những kiến nghị với nhà nước................................................. 50
 
 
 
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi