[Chuyên đề] Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Chi nhánh NHNo & PTNT Nam Hà Nội

Số trang: 125      Loại file: pdf      Dung lượng: 2.80 MB      Lượt xem: 735      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

[Chuyên đề] Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Chi nhánh NHNo & PTNN Nam Hà Nội
Mục lục
 
Lời nói đầu .................................................................................................................. 3
Chương 1: Tổng quan chung về thẩm định tài chính dự án đầu tư  của NHTM ........................................................................................................................... 5
1.1 NHTM - Tổng quan.............................................................................................. 5
1.1.1 Các quan niệm về NHTM.................................................................................... 5
1.1.2 Các chức năng của NHTM.................................................................................. 6
1.2 Dự án đầu tư......................................................................................................... 10
1.2.1 Định nghĩa .........................................................................................................  10
1.2.2 Phân loại dự án đầu tư....................................................................................... 10
1.2.3 Chu trình dự án đầu tư...................................................................................... 14
1.2.4 Vai trò của dự án đầu tư..................................................................................... 15
1.3 Thẩm định dự án đầu tư ................................................................................... 16
1.3.1 Định nghĩa  ........................................................................................................  16
1.3.2 Mục tiêu thẩm định dự án đầu tư..................................................................... 16
1.3.3 Quan điểm thẩm định dự án đầu tư ................................................................. 17
1.3.4 Nội dung thẩm định dự án đầu tư .................................................................... 17
1.4 Thẩm định tài chính dự án đầu tư .................................................................. 20
1.4.1 Sự cần thiết phải thẩm định tài chính dự án đầu tư ......................................  20
1.4.2 Nội dung thẩm định tài chính dự án đầu tư ...................................................  21
1.5 Chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư của NHTM......................... 40
1.5.1 Khái niệm chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư  .............................  40
1.5.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư.  40
Chương 2: Thực trạng thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Chi nhánh NHNo&PTNT Nam Hà Nội                                                     47
2.1 Khái quát chung về Chi nhánh NHNo Nam Hà Nội .................................  47
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Chi nhánh NHNo Nam Hà Nội ... 47
2.1.2 Hệ thống bộ máy tổ chức và quản lý của Chi nhánh NHNo Nam Hà Nội 48
2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh của Chi nhánh trong 2 năm 2002 và 2004 48
2.2 Thực trạng thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Chi nhánh NHNo Nam Hà Nội      60
2.2.1 Quy trình thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Chi nhánh ..........................  60
2.2.2 Tình hình thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Chi nhánh NHNo Nam HN 61
2.2.3 Đánh giá công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư của Chi nhánh NHNo Nam Hà Nội            93
Chương 3: Giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư  tại  Chi   nhánh NHNo&PTNT Nam Hà Nội ..................................................................................  99
3.1 Phương hướng công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Chi nhánh năm 2005             99
3.1.1 Phương hướng nhiệm vụ hoạt động kinh doanh năm 2005 ........................  99
3.1.2 Định hướng công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Chi nhánh NHNo Nam Hà Nội        101
3.2 Các giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án tại Chi nháh NHNo Nam Hà Nội .......................................................................................................................................  102
3.2.1 Bố trí cán bộ làm công tác thẩm định có trình độ nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ      102
3.2.2 Tổ chức và điều hành công tác thẩm định phải hợp lý và khoa học, tiết kiệm thời gian, chi phí nhưng vẫn đạt hiệu quả đề ra. ..........................................................................................  103
3.2.3 Nâng cao chất lượng thông tin thu thập phục vụ cho quá trình thẩm định, đảm bảo thông tin chính xác, đầy đủ và kịp thời............................................................................................ 103
3.2.4 Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào trong quá trình thẩm định bằng các máy tính hiện đaị và các phàn mền chuyên dụng.................................................................................... 104
3.2.5 Tổ chức phối hợp chặt chẽ giữa các phòng nghiệp vụ. ..............................  105
3.2.6 Học hỏi kinh nghiệm thẩm định của các NHTM khác. .............................  105
3.3 Một số đề xuất, kiến nghị ................................................................................  105
3.3.1 Chính phủ, các Bộ, Ngành và các cơ quan liên quan.................................. 105
3.3.2 Ngân hàng Nhà nước ....................................................................................  106
3.3.3 NHNo&PTNT Việt Nam  .............................................................................  107
Kết luận....................................................................................................................... 109
Tài liệu tham khảo...................................................................................................... 111
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi