[Chuyên đề] Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)

Số trang: 62      Loại file: pdf      Dung lượng: 1.82 MB      Lượt xem: 1518      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

[Chuyên đề] Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (TECHCOMBANK)

MỤC LỤC

 
LỜI MỞ ĐẦU....................................................................................................................................... 3
CHƯƠNG 1: ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TRONG TỔ CHỨC.................................... 6
1.1. Các yếu tố của hệ thống đánh giá thực hiện công việc................................................................... 6
1.2. Các yêu cầu trong đánh giá thực hiện công việc và các lỗi cần tránh............................................. 10
1.3. Các phương pháp đánh giá thực hiện công việc.............................................................................. 11
1.4. Tổ chức thực hiện chương trình đánh giá thực hiện công việc....................................................... 13
CHƯƠNG 2: CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI TECHCOMBANK........ 16
2.1. Giới thiệu chung về Techcombank.................................................................................................. 16
2.2. Công tác đánh giá thực hiện công việc tại Techcombank............................................................... 20
CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI TECHCOMBANK  35
3.1. Mục đích đánh giá thực hiện công việc tại Techcombank............................................................... 35
3.2. Hoàn thiện phân tích công việc....................................................................................................... 35
3.3. Xây dựng các tiêu chuẩn thực hiện công việc................................................................................. 41
3.4. Hoàn thiện quá trình thông tin phản hồi về kết quả đánh giá.......................................................... 43
3.5. Xây dựng văn hoá và bầu không khí lành mạnh trong ngân hàng.................................................. 44
KẾT LUẬN............................................................................................................................................ 46
PHỤ LỤC.............................................................................................................................................. 47
 
 
 
 
 
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi