[Chuyên đề] Hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam hiện nay

Số trang: 81      Loại file: doc      Dung lượng: 597.00 KB      Lượt xem: 797      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

[Chuyên đề] Hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam hiện nay
Lời Mở đầu
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong báo cáo chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 2001- 2010 của Ban chấp hành Trung ương khóa VIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng Cộng sản Việt Nam viết  “tiếp tục cải cách hệ thống thuế phù hợp với tình hình đất nước và cam kết quốc tế. Bổ sung hoàn thiện, đơn giản hóa các sắc thuế, từng bước áp dụng hệ thống thuế thống nhất, không phân biệt doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác nhau, doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. áp dụng thuế thu nhập cá nhân thống nhất và thuận lợi cho mọi đối tượng chịu thuế, bảo đảm công bằng xã hội và tạo động lực phát triển. Hiện đại hóa công tác thu thuế và tăng cường quản lý của nhà nước”. 
Thuế thu nhập cá nhân là một loại thuế trực thu tính trên phần thu nhập thực tế mà các cá nhân nhận được trong từng năm, từng tháng, từng lần phát sinh thu nhập.
Tiến tới Việt Nam gia nhập vào WTO, do vậy tất cả các chính sách thuế hiện hành đều đã được thay đổi theo hướng giảm nghĩa vụ thuế. Chẳng hạn từ năm 2000 đến nay, thuế chuyển quyền sử dụng đất được giảm tới 25 lần,  thuế trước bạ giảm 50%. Hiện nay ngành thuế cũng đã xóa bỏ trên 300 loại phí không cần thiết, một số loại như phí đường bộ, hàng hải.. giảm tới 30%-40%. Theo tính toán ban đầu, khi cắt giảm các loại thuế và chi phí này, Nhà nước bị thất thu trên 1.000 tỷ đồng. Hiện ngân sách Nhà nước phụ thuộc vào 3 khoản thu chủ yếu gồm xuất nhập khẩu chiếm 25% ngân sách, tương đương khoảng 60.000 tỷ đồng mỗi năm. Số thu từ xuất khẩu dầu thô cũng vào khoảng 25%. Như vậy còn khoảng 50% ngân sách Nhà nước là các khoản thu nội địa, nhưng khoản thu nội địa này cũng đang một ngày giảm do chính sách thuế liên tục được thay đổi để thực hiện theo cam kết. Tính đến thời điểm này đã có tớ trên 1.000 dòng thuế được cắt giảm. Chính vì thế để bù đắp cho sự giảm sút này Chính phủ cần quan tâm hơn đến thuế trực thu. Tuy nhiên, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp cũng nên giảm dần tới mức tương ứng với các nước trong khu vực nhằm khuyến khích hoạt động sản xuất kinh doanh. Vì vậy, chính phủ cần phải sớm có những biện pháp đối với thuế thu nhập cá nhân nhằm tận thu cho ngân sách từ loại thuế này.
ở nước ta hiện nay, quản lý thuế nói chung và quản lý thuế thu nhập cá nhân nói riêng còn nhiều hạn chế kể từ việc ban hành pháp lệnh thuế đến tổ chức thực hiện cũng như thanh tra thuế. Nếu như chúng ta không sớm khắc phục những hạn chế này thì khi Việt Nam gia nhập vào WTO sẽ gặp phải rât nhiều bất lợi. Chính vì thế, công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam cần phải được hoàn thiện để đáp ứng những yêu cầu trong xu thế hội nhập và phát triển nhanh chóng hiện nay.
2. Mục đích nghiên cứu của đề tài
 Xuất phát từ thực tế của Việt Nam, trên giác độ quản lý để góp phần đẩy mạnh công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân và để chống lại nạn thất thu thuế thu nhập cá nhân và tăng ngân sách nhà nước, nên em đã chọn nghiên cứu đề tài:
Hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam hiện nay” để nghiên cứu và phát triển thành công trình dự thi “giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học”.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Trong phạm vi của đề tài này em tập trung nghiên cứu về công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân ở nước ta từ năm 1990 đến nay.
4. Phương pháp nghiên cứu
 Sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu, trong đó chủ yếu là phương pháp phân tích và tổng hợp, các phương pháp định tính, định lượng và các công cụ thống kê, khảo sát thực tế.
5 Những đóng góp khoa học của đề tài
- Hệ thống hoá các vấn đề lý thuyết về công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân.
-  Trình bày thực trạng công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân của nước ta từ năm 1990 đến nay.
- Đề xuất các giải pháp nhằm đổi mới công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân ở nước ta.
6. Kết cấu của luận văn
         Mục lục
         Mở đầu
Chương 1: Những vấn đề cơ bản về công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân
Chương 2: Thực trạng công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam hiện nay
Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam
Kết luận
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi