[Chuyên đề] Hoàn thiện công tác Thẩm định tín dụng trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng Ngoại Thương Hà Nội (VCB)

Số trang: 103      Loại file: pdf      Dung lượng: 2.23 MB      Lượt xem: 693      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU.. 1

CHƯƠNG 1: THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NHTM... 2

1.1.TÍN DỤNG NGÂN HÀNG – KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI. 2

1.1.1.Khái niệm Tín dụng Ngân hàng. 2

1.1.2.Phân loại tín dụng Ngân hàng. 2

1.2.THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NHTM... 5

1.2.1.Khái niêm, mục đích và ý nghĩa của thẩm định tín dụng. 5

1.2.2. Nội dung thẩm định tín dụng trong hoạt động cho vay của Ngân hàng. 6

1.2.2.1.Thẩm định tình hình chung của khách hàng. 6

1.2.2.2.Thẩm định tình hình tài chính của khách hàng. 9

1.2.2.3.Thẩm định phương án, dự án vay vốn. 17

1.2.2.4. Thẩm định tài sản đảm bảo. 28

1.2.2.5.Thẩm định khả năng đáp ứng thời hạn vay và nhu cầu khách hàng. 30

1.3.1.Nhóm nhân tố chủ quan. 32

1.3.2.Nhóm nhân tố khách quan. 33

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI. 35

2.1.VÀI NÉT VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI. 35

2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng Ngoại Thương Hà Nội 35

2.1.2.Những kết quả đạt được trong những năm gần đây. 35

2.2.THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI. 37

2.2.1.Cơ sở pháp lý của thẩm định tín dụng trong hoạt động cho vay tại Chi nhánh Ngân hàng Ngoại Thương Hà Nội. 37

2.2.2.Quy trình công tác thẩm định tín dụng trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng Ngoại Thương Hà Nội 38

2.2.3.Ví dụ minh hoạ cho công tác thẩm định tín dụng trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng Ngoại thươg Hà Nội 46

2.2.6. Đánh giá công tác thẩm định tín dụng trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng Ngoại Thương Hà Nội 71

2.2.6.1.Kết quả đạt được. 71

2.2.6.2.Hạn chế và nguyên nhân. 71

CHƯƠNG 3: GIẢI  PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI. 75

3.1.PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI NĂM 2008. 75

3.1.1.Mục tiêu phấn đấu. 75

3.1.2.Biện pháp tổ chức thực hiện để đạt được mục tiêu đề ra. 75

3.2. GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI. 78

3.2.1.Hoàn thiện quy trình,nghiệp vụ tín dụng trong hoạt động cho vay. 78

3.2.2.Hoàn thiện thẩm định tư cách khách hàng. 79

3.2.3.Hoàn thiện thẩm định tài chính của khách hàng. 80

3.2.4.Hoàn thiện thẩm định phương án SXKD và dự án vay vốn của khách hàng. 81

3.2.5.Giải pháp về thẩm định tài sản đảm bảo. 82

3.2.6.Hoàn thiện công tác xây dựng chiến lược Maketing,củng cố và mở rộng khách hàng. 84

3.2.7.Hoàn thiện công tác đào tạo cán  bộ tín dụng. 84

3.2.8.Giải pháp về tăng cường công tác kiểm tra,kiểm soát. 85

3.3.Kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác thẩm định tín dụng trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng Ngoại Thương Hà Nội 87

3.3.1.Kiến nghị với Chính phủ và các bộ ngành liên quan. 87

3.3.2.Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước. 88

3.3.3.Kiến nghị với các chủ đầu tư. 90

3.3.4.Kiến nghị với Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam.. 90

3.3.5. Đối với khách hàng. 91

KẾT LUẬN.. 92

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi