[Chuyên đề] Một số giải pháp nâng cao Chất lượng Thẩm định Tài chính dự án đầu tư trong hoạt động cho vay tại Vietcombank (VCB)

Số trang: 80      Loại file: pdf      Dung lượng: 1.80 MB      Lượt xem: 763      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

Mục lục

         Nội dung                                                                                           Trang

ChươngI:  Ngân hàng ngoại thương Việt Nam với hoạt động  thẩm định  tài chính dự án đầu tư

3

1. Ngân hàng thương mại và hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại

3

1.1 Ngân hàng thương mại qua hoạt động cho vay của Ngân hàng trách nhiệm

3

1.2 Hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại

4

2. Sự cần thiết thẩm định dự án đầu tư trong hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại

6

2.1 Dự án đầu tư

7

2.2 Sự  cần thiết thẩm định Dự án đầu tư trong hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại

8

3. Trình tự và nội dung thẩm định dự án đầu tư trong hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại

11

4. Chất lượng thẩm định dự án đầu tư và các nhân tố ảnh hưởng

24

4.1 Chất lượng thẩm định dự án đầu tư

24

4.2 Các nhân tố ảnh hưởng

25

Chương II: Thực trạng công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng ngoại thương Việt Nam

28

1. Giới thiệu chung về Ngân hàng ngoại thương Việt Nam

28

1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng ngoại thương Việt Nam

28

2.1 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Ngân hàng ngoại thương Việt Nam  trong thời gian qua

30

2. Hoạt động cho vay của Ngân hàng ngoại thương  Việt Nam

33

3. Thực trạng công tác  thẩm định tài chính dự án đầu tư trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng ngoại thương Việt Nam

37

3.1 Tổ chức hoạt động thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Ngân hàng ngoại thương Việt Nam

37

3.2 Nội dung thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Ngân hàng ngoại thương Việt Nam

39

4. Một số nhận xét đánh giá về hoạt động thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Ngân hàng ngoại thương Việt Nam

47

4.1 Những kết quả đạt được

47

4.2 Một số hạn chế

51

4.3 Nguyên nhân

56

Chương III: Một số giải pháp nâng cao chất lượng  thẩm định tài chính dự án đầu tư trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng ngoại thương Việt Nam

60

1. Định hướng hoạt động cho vay của Ngân hàng ngoại thương Việt Nam

60

2 Một số giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định  tài chính dự toán  đầu tư trong hoạt động cho vay của  Ngân hàng ngoại thương Việt Nam

62

2.1 Một số định hướng cho công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Ngân hàng ngoại thương Việt Nam

62

2.2 Một số giải pháp

63

3. Một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư

72

Kết luận

74

Tài liệu tham khảo

76

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi