[Chuyên đề] Những bất cập và giải pháp hoàn thiện chế độ phân cấp quản lý NSNN ở Việt Nam trong điều kiện hiện nay

Số trang: 56      Loại file: pdf      Dung lượng: 1.30 MB      Lượt xem: 916      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

[Chuyên đề] Những bất cập và giải pháp hoàn thiện chế độ phân cấp quản lý NSNN ở Việt nam trong điều kiện hiện nay
MỤC LỤC
Mở đầu                                                                                                             4
Chương 1.  hệ thống ngân sách nhà nước trong nền kinh tế thị trường
I. Bản chất và vai trò của ngân sách nhà nước trong nền kinh tế thị  trường        5
1.Bản chất của ngân sách nhà nước trong nền kinh tế thị trường                            5        
2. Vai trò của ngân sách nhà nước trong nề kinh tế thị trường                       6  
  2.1 Đặc điểm của cơ chế kinh tế thị trường                                                   6
  2.2 Vai trò của ngân sách nhà nước trong cơ chế thị trường                         8
II. hệ thống ngân sách nhà nước                                                                         10
Chương 2. Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước và thực trạng phân cấp quản lý ngân sách nhà nước ở việt nam
I.Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước                                                      13
  1. Sự cần thiết và tác dụng của phân cấp quản lý ngân sách nhà nước         13
  2. Khái niệm và các nguyên tắc phân cấp quản lý ngân sách nhà nước        14
  3 .Nội dung phân cấp quản lý ngân sách nhà nước                                      16
II. Thực trạng phân cấp quản lý ngân sách nhà nước ở Việt nam             29
Chương 3.  Một số kiến nghị hoàn thiện chế độ phân cấp quản                                  43
lý ngân sách nhà nước ở Việt nam hiện nay
Kết luận                                                                                                         55
                                                                                               

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi