[Chuyên đề] Thẩm định Dự án tín dụng đầu tư tại Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam (VCB)

Số trang: 110      Loại file: pdf      Dung lượng: 2.24 MB      Lượt xem: 810      Lượt tải: 1

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

Lời mở đầu

Chương 1: Những vấn đề chung về dự án đầu tư và thẩm định dự án tín dụng đầu tư.          1

 1. Khái niệm chung về dự án đầu tư 1

       1.1. Khái niệm về dự án đầu tư.                                                 1

       1.2. Nội dung của dự án đầu tư                                                  4

II. Thẩm định dự án tín dụng đầu tư.                                                            6

       2.1. Khái niệm                                                                            6

       2.2. Mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của thẩm định dự án tín dụng đầu tư.

 • Quy trình thẩm định dự án đầu tư. 8

III. Hoạt động tín dụng đầu tư theo dự án của ngân hàng

 1. Nguồn vốn tín dụng đầu tư theo dự án                                      26
 2. Hiệu quả kinh tế của hoạt động tín dụng đầu tư theo dự án 29

 

Chương 2: Thực trạng hoạt động thẩm định dự án tín dụng đầu tư của Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam.                                                                           32

 1. Khái quát về Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam 32
 2. Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam 32
 3. Tình hình hoạt động của Ngân hàng Ngoại Thương trong những năm gần đây 33
 4. Thực trạng công tác thẩm định dự án tín dụng đầu tư tại Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam. 41
 5. Quy trình thẩm định của Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam
  • Thẩm định hồ sơ pháp lý 41
  • Phân tích tình hình tài chính và sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 42
  • Thẩm định dự án đầu tư mới 44
  • Thẩm định điều kiện đảm bảo tiền vay 51
  • Phần kết luận 53
 6. Đánh giá chung về hoạt động thẩm định tại Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam. 53
  • Những mặt đã đạt được 54
  • Những tồn tại trong công tác thẩm định 57
  • Nguyên nhân của những tồn tại 61

Chương III: Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thẩm định dự án tín dụng đầu tư tại Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam.                                              68

 1. Những định hướng trong hoạt động tín dụng đầu tư và công tác thẩm định. 68
 1. Những định hướng trong hoạt động tín dụng đầu tư.         68
  • Chiến lược huy động vốn 68
  • Định hướng trong công tác cho vay 69
 1. Định hướng trong công tác thẩm định dự án tín dụng đầu tư. 71
 2. Những hạn chế trong giải pháp hiện hành 71

III. Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thẩm định dự án tín dụng đầu tư tại Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam.                                                                73

 1. Xây dựng hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng. 73
 2. Phương pháp thẩm định 78
 3. Tổ chức và nhân sự 85
 4. Phát huy vai trò tư vấn của Ngân hàng đối với chủ đầu tư 88
 5. Về trang thiết bị kỹ thuật 90
 6. Một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng thẩm định dự án tín dụng đầu tư. 90
 7. Kiến nghị đối với nhà nước, các bộ, các ngành có liên quan 91
 8. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà Nước 93

Kết luận

 

 

 

 

 

 

 

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi