[Chuyên đề] Thực trạng và giải pháp mở rộng tín dụng tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Techcombank chi nhánh Đông Đô

Số trang: 79      Loại file: pdf      Dung lượng: 1.86 MB      Lượt xem: 1058      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

[Chuyên đề] Thực trạng và giải pháp mở rộng tín dụng tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Techcombank chi nhánh Đông Đô
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU.. 1
CHƯƠNG 1:NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÍN DỤNG TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3
1.1 Khái quát về hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại                    3
1.1.1. Khái niệm về cho vay tiêu dùng. 3
1.1.2. Đặc điểm của cho vay tiêu dùng. 3
1.1.3. Phân loại cho vay tiêu dùng. 8
1.1.3.1. Căn cứ vào mục đích vay. 8
1.1.3.2. Căn cứ vào phương thức hoàn trả. 8
1.1.3.3. Căn cứ vào phương thức cho vay giữa ngân hàng và khách hàng vay vốn. 9
1.1.4. Vai trò của cho vay tiêu dùng. 10
1.1.4.1 Đối với Ngân hàng thương mại 10
1.1.4.2 Đối với người tiêu dùng. 11
1.1.4.3 Đối với nền kinh tế -xã hội 12
1.2 Nội dung cơ bản của mở rộng tín dụng tiêu dùng. 12
1.2.1 Quan niệm về mở rộng tín dụng tiêu dùng. 12
1.2.2 Sự cần thiết  của việc mở rộng tín dụng tiêu dùng. 14
1.2.3 Các chỉ tiêu phản ánh mở rộng tín dụng tiêu dùng.. 16
1.2.3.1 Chỉ tiêu phản ánh doanh số tín dụng tiêu dùng: 16
1.2.3.2 Chỉ tiêu phản ánh  dư nợ TDTD.. 17
1.2.3.3 Chỉ tiêu phản ánh số lượng và số lượt khách hàng. 18
1.2.3.4 Chỉ tiêu phản ánh sự mở rộng loại hình TDTD.. 19
1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc mở rộng tín dụng tiêu dùng.. 19
1.2.4.1 Những nhân tố vĩ mô. 19
1.2.4.2 Những nhân tố vi mô. 21
KẾT LUẬN CHƯƠNG I....................................................................... 25
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ TÍN DỤNG TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TECHCOMBANK CHI NHÁNH ĐÔNG ĐÔ.. 26
2.1  Khái quát về Ngân hàng Cổ phần Thương mại Kỹ thương chi nhánh Đông Đô  26
2.1.1 Quá trình hình thành phát triển của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt nam ( Techcombank ). 26
2.1.2 Qúa trình hình thành phát triển của Techcombank- Đông Đô.. 27
2.1.3 Cơ cấu tổ chức của Techcombank- Đông Đô.. 28
2.1.3.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Techcombank- Đông Đô. 28
2.1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận. 29
2.1.4.Tình hình sản xuất kinh doanh.. 32
2.1.4.1  Tình hình huy động vốn.. 33
2.1.4.2  Hoạt động sử dụng vốn. 34
2.2 Cho vay tiêu dùng tại Techcombank- Đông Đô.. 36
2.2.1 Thực trạng mở rộng tín dụng tiêu dùng tại chi nhánh.. 36
2.2.1.1 Tình hình tăng trưởng cho vay tiêu dùng. 37
2.2.1.2 Hoạt động cho vay tiêu dùng tại Techcombank Đông Đô. 39
2.2.1.3 Quy mô và cơ cấu cho vay tiêu dùng theo sản phẩm tại Techcombank-  §«ng §«. 41
2.2.1.4 Xét về dư nợ cho vay tiêu dùng theo sản phẩm.. 43
2.2.1.5  Chất lượng cho vay tiêu dùng. 46
2.2.1.6 Về tình hình nợ xấu. 46
2.2.2  Doanh thu và chi phí từ hoạt động cho vay tiêu dùng. 48
2.3 Đánh giá chung về mở rộng tiêu dùng của Techcombank- Đông Đô trong thời gian qua. 49
2.3.1 Những kết quả đạt được. 49
2.3.2 Một số hạn chế cần khắc phục và nguyên nhân.. 51
KẾT LUẬN CHƯƠNG II..................................................................... 57
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP  NHẰM MỞ RỘNG TÍN DỤNG TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG KỸ THƯƠNG TECHCOMBANK CHI NHÁNH ĐÔNG ĐÔ.. 58
3.1 Định hướng phát triển tín dụng tiêu dùng tại Techcombank- Đông Đô trong thời gian tới 58
3.2 Giải pháp nhằm mở rộng tín dụng tiêu dùng tại Techcombank  Đông Đô.        59
3.2.1 Xây dựng và hoàn thiện danh mục sản phẩm... 59
3.2.2 Đa dạng hóa phương thức TDTD... 62
3.2.3 Hoàn thiện quy trình cho vay.. 63
3.2.4 Gắn mở rộng TDTD đi đôi với việc nâng cao chất lượng TDTD... 64
3.2.5 Đẩy mạnh hoạt động Marketing ngân hàng.. 65
3.2.6 Tăng cường đầu tư cho cơ sở vật chất kỹ thuật và các trang thiết bị nhằm hiện đại hóa công nghệ ngân hàng. 66
3.2.7 Nâng cao trình độ, phong cách phục vụ của các cán bộ nhân viên ngân hàng   67
3.3 Một số kiến nghị 68
3.3.1 Kiến nghị về phía các cơ quan quản lý vĩ mô.. 68
KẾT LUẬN CHƯƠNG III.................................................................... 69
KẾT LUẬN.. 70
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi