Đáp án chi tiết 80 câu Đúng Sai Lịch sử các học thuyết kinh tế

Số trang: 8      Loại file: pdf      Dung lượng: 149.48 KB      Lượt xem: 1776      Lượt tải: 2

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

1. Chủ nghĩa trọng thương cho rằng: Bất cứ hoạt động kinh tế nào mà không dẫn đến tích luỹ tiền tệ là hoạt động kinh tế tiêu cực? Đúng. Chủ nghĩa trọng thương khẳng định rằng: bất cứ hoạt động kinh tế nào mà không dẫn đến tích luỹ tiền tệ là hoạt động kinh tế tiêu cực. 2. Chủ nghĩa trọng thương coi hoạt động ngoại thương và công nghiệp mới là nguồn gốc thật sự của của cải? Sai. Chủ nghĩa trọng thương chỉ coi hoạt động ngoại thương là nguồn gốc thật sự của của cải. 3. Quan điểm kinh tế của Chủ nghĩa trọng thương nhấn mạnh rằng trong hoạt động ngoại thương phải thực hiện chính sách xuất siêu. Đúng. Chủ nghĩa trọng thương nhấn mạnh rằng để tăng của cải cho quốc gia, trong hoạt động ngoại thương phải thực hiện chính sách xuất siêu. 4. Chủ nghĩa trọng thương cho rằng lợi nhuận thương nghiệp là các khoản tiết kiệm chi phí thương mại. Sai. Chủ nghĩa trọng thương cho rằng lợi nhuận thương nghiệp là kết quả của sự trao đổi không ngang giá, mua rẻ bán đắt, mua ít bán nhiều 5. Chủ nghĩa trọng nông cho rằng cho rằng lợi nhuận thương nghiệp chính là kết qủa của sự trao đổi không ngang giá. Sai. Chủ nghĩa trọng nông cho rằng lợi nhuận thương nghiệp có được là do tiết kiệm các khoản chi phí thương mại

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi