Đề cương Lý thuyết thuế 2016 (Ôn Công chức Thuế, Ôn CPA)

Số trang: 42      Loại file: pdf      Dung lượng: 415.30 KB      Lượt xem: 1510      Lượt tải: 3

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

Đề cương Lý thuyết thuế 2016 (Ôn Công chức Thuế, Ôn CPA)
 

CÂU 1: Nêu phương pháp xác định thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu. Cho ví dụ
minh họa:
Tr ả lời:
Căn cứ để xác định thuế GTGT đối với hàng nhập khẩu là:
Thuế GTGT hàng nhập khẩu = Giá tính thuế GTGT hàng nhập  khẩu x thuế suất thuế GTGT 
hàng nhập khẩu.
Trong đó:
� Giá tính thuế GTGT hàng nhập khẩu = Giá nhập khẩu tại cửa khẩu + Thuế Nhập khẩu
(nếu có) + Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) + Thuế bảo vệ môi trường (nếu có).
� Thuế suất thuế GTGT hàng nhập khẩu: Tùy theo từng mặt hàng khi nhập khẩu mà xác 
định thuế suất thuế GTGT là 5% hoặc 10%.
Trường hợp hàng hóa nhập  khẩu được miễn, giảm thuế nhập khẩu thì giá tính thuế GTGT là giá 
nhập khẩu cộng với thuế nhập khẩu phải nộp sau khi đã được thuế miễn, giảm.
Cho ví dụ minh họa:
Công ty ABC có nh ập khẩu 1 lô hàng hóa A, có giá tr ị nhập khẩu tại cửa khẩu là 25.000 
USD, Tỷ giá  tại  ngày  nhập  khẩu  là:  20.000,  Hàng  hóa A  ph ải  chịu  thuế nhập  khẩu  10%, 
không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt  và thuế bảo vệ môi trường. Thuế GTGT của hàng nhập 
khẩu là 10%. Hàng hóa không chịu thuế bảo vệ môi trường.
Khi đó xác định thuế GTGT nhập khẩu của lô hàng hóa A như sau:
Thuế GTGT hàng nhập khẩu = Giá tính thuế GTGT hàng nhập khẩu x Thuế suất thuế nhập 
khẩu.
Giá tính thuế GTGT hàng nhập khẩu = Giá trị hàng hóa nhập khẩu tại cửa khẩu + Thuế nhập 
khẩu + Thuế Tiêu thụ đặc biệt (nếu có) + Thuế bảo vệ môi trường.
ThiNganHang.com
Ta có:
Giá trị hàng nhập khẩu = 25.000 x 20.000 = 500 triệu đồng.
Thuế Nhập khẩu = Giá trị hàng nhập khẩu tại cửa khẩu x thuế suất thuế nhập khẩu 
= 500 triệu đồng x 10%
= 50 triệu.
Thuế tiêu thụ đặc biệt = 0 do lô hàng hóa A không ch ịu thuế tiêu thụ đặc biệt
Thuế bảo vệ môi trường = 0 do lô hàng hóa A không ch ịu thuế bảo vệ môi trường.
Vậy khi đó ta có
Giá tính thuế GTGT hàng nhập khẩu = 500 triệu + 50 triệu =550 triệu đồng.
+ Ta có thu ế suất thuế GTGT hàng nhập khẩu của lô hàng A là 10%.
Vậy thuế GTGT hàng nhập khẩu của lô hàng A = 550 tri ệu x 10%
= 55 triệu đồng.
CÂU 2: Nêu các trường hợp thuế GTGT đầu vào  không được khấu trừ, cho  ví dụ minh 
họa?
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi