Tiểu luận quan hệ KTQT : Thương mại dịch vụ quốc tế từ 2000-2018

Số trang: 49      Loại file: docx      Dung lượng: 890.05 KB      Lượt xem: 330      Lượt tải: 1

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU                                                                                                                          4
Phần I. Khái niệm về dịch vụ, thương mại dịch vụ, TMDV quốc tế. 5
1. Khái niệm dịch vụ. 5
1.1. Định nghĩa. 5
1.2. Đặc điểm... 5
2. Thương mại dịch vụ. 5
2.1. Khái niệm... 5
2.2. Đặc điểm:. 6
3. Thương mại dịch vụ quốc tế. 7
3.1. Khái niệm... 7
3.2. Chức năng và nhiệm vụ. 7
Phần II. Tình hình phát triển thương mại dịch vụ quốc tế. 8
1. Tăng trưởng kim ngạch thương mại dịch vụ quốc tế có quy mô lớn và tốc độ tăng trưởng nhanh. 8
1.1. Về quy mô tăng trưởng. 9
1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng quy mô kim ngạch xuất khẩu dịch vụ  12
2. Tốc độ tăng trưởng. 14
3. Cơ cấu thương mại dịch vụ quốc tế. 16
3.1. Tổng quan về sự dịch chuyển cơ cấu Thương mại dịch vụ quốc tế. 16
3.2. Sự phát triển của một số nhóm dịch vụ chủ yếu. 17
3.2.1. Dịch vụ du lịch quốc tế. 17
3.2.2. Dịch vụ vận tải quốc tế. 25
3.2.3. Các dịch vụ khác. 29
a)            Dịch vụ viễn thông, thông tin và máy tính. 29
b)            Dịch vụ chuyển quyền sử dụng sở hữu trí tuệ. 31
c)            Dịch vụ tài chính. 32
d)            Dịch vụ giáo dục. 33
4. Top 5 nước dẫn đầu thế giới về xuất khẩu dịch vụ năm 2018. 34
Phần III. Xu hướng phát triển của TMDV quốc tế. 36
1. Kim ngạch TMDV quốc tế dự báo vẫn tăng trưởng. 36
2. Phương thức cung ứng và tiêu dùng dịch vụ có sự thay đổi quan trọng:. 38
3. Cơ cấu sản phẩm trên thị trường đang có sự thay đổi theo hướng gia tăng nhanh chóng tỷ trọng của các ngành sử dụng nhiều hàm lượng công nghệ, giảm tỷ trọng của dịch vụ du lịch và vận tải:. 42
KẾT LUẬN                                                                                                                             47
TÀI LIỆU THAM KHẢO            48
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi