International Trade - Nguyễn Mai Anh

Số trang: 30      Loại file: pdf      Dung lượng: 285.65 KB      Lượt xem: 565      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

CONTENTS
Question 1:....................................................................................................................................... 1
1. Analyze and assess trade policies of a country in the context of Covid-19 pandemic .........1
a. Policy orientation..............................................................................................................1
b. Trade policies of Vietnam in the context of Covid-19 pandemic .................................2
2. Using theory of international trade policies to expain why the country used these policy.. 7
Question 2:.....................................................................................................................................15
1. Evaluate the roles of the WTO in Covid-19 pandemic. Identify two measures that the WTO should do to improve its roles in the current world economy? .................................................15
2. Using practical data, analyze 2 benefits and 2 losses for Vietnam when joing a specific FTA? .......................................................................................................................................... 22
REFERENCES ............................................................................................................................ 27

 
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi