Khóa luận - Nâng cao hệ số an toàn vốn trong ngân hàng thương mại tại Việt Nam thông qua mua lại và sáp nhập (M&A)

Số trang: 84      Loại file: pdf      Dung lượng: 1.41 MB      Lượt xem: 1445      Lượt tải: 1

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

Khóa luận - Nâng cao hệ số an toàn vốn trong ngân hàng thương mại tại Việt Nam thông qua mua lại và sáp nhập (M&A)

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU.. 1

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG MUA LẠIVÀ SÁP NHẬP (M&A) VÀ HỆ SỐ AN TOÀN VỐN (CAR)TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG........................................................... 4

1.1.  Khái quát về sáp nhập và mua lại (M&A). 4

1.1.1.  Các khái niệm.. 4

1.1.2.  Phân loại các hình thức M&A.. 5

1.1.3.  Động cơ thực hiện sáp nhập và thâu tóm.. 6

1.2.  Khái quát về hệ số an toàn vốn (Capital Adequacy Ratio - CAR) trong lĩnh vực ngân hàng  8

1.2.1.  Hệ số CAR theo hiệp ước Basel I 9

1.2.2.  Hệ số CAR theo hiệp ước Basel II 13

1.2.3.  Hệ số CAR theo hiệp ước Basel III 15

1.3.  Ảnh hưởng của M&A đến việc nâng cao hệ số an toàn vốn. 16

1.3.1.  Nâng  cao hệ số an toàn vốn bằng cách tăng VCSH thông qua M&A. 16

1.3.2.  Nâng cao hệ số an toàn vốn bằng cách giảm “Tài sản có điều chỉnh theo tỷ lệ rủi ro” thông qua M&A   19

1.4.  Kinh nghiệm nâng cao hệ số an toàn vốn trong lĩnh vực ngân hàng ở một số quốc gia trên thế giới thông qua M&A.. 21

1.4.1.  Sơ lược về hoạt động M&A ngân hàng trên thế giới. 21

1.4.2.  Kinh nghiệm nâng cao hệ số an toàn vốn của các ngân hàng thương mại ở một số quốc gia Châu Á   24

1.4.3.  Hàn Quốc. 24

1.4.4.  Thái Lan. 25

1.4.5.  Indonesia. 26

CHƯƠNG 2: THỰC TIỄN ẢNH HƯỞNG CỦA HOẠT ĐỘNG M&AĐẾN VIỆC NÂNG CAO HỆ SỐ AN TOÀN VỐN TRONGHỆ THỐNG NHTM Ở VIỆT NAM... 28

2.1.  Tổng quan về hoạt động  mua lại và sáp nhập (M&A) ngân hàng và đánh giá hệ số an toàn vốn của ngân hàng thương mại ở Việt Nam giai đoạn 2010 –2014. 28

2.1.1.  Khái quát về hoạt động mua lại và sáp nhập (M&A) của hệ thống ngân hàng thương mại ở Việt Nam   28

2.1.2.  Đánh giá hệ số an toàn vốn của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam............... .. 35

2.2.  Thực tiễn tác động của hoạt động M&A đến việc nâng cao hệ số an toàn vốn ở một số ngân hàng thương mại Việt Nam. 43

2.3.  Những kết quả đạt được; những khó khăn, hạn chế trong việc nâng cao hệ số an toàn vốn của NHTM thông qua hoạt động M&A ở Việt Nam.. 49

2.3.1.  Những kết quả đạt được. 49

2.3.2.  Những khó khăn, hạn chế. 50

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO HỆ SỐ AN TOÀN VỐN TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI THÔNG QUA MUA LẠI VÀ SÁP NHẬP TẠI VIỆT NAM... 53

3.1.  Chiến lược, định hướng phát triển và lộ trình tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam đến năm 2020. 53

3.1.1.  Chiến lược, định hướng phát triển ngành ngân hàng Việt Nam  đến năm 2020                          53

3.1.2.  Mục tiêu tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam.. 55

3.1.3.  Định hướng tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam.. 55

3.1.4.  Lộ trình tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam.. 56

3.1.5.  Dự đoán xu hướng của hoạt động M&A trong lĩnh vực ngân hàng trong thời gian tới ở Việt Nam   57

3.2   Giải pháp hỗ trợ nhằm nâng cao hệ số an toàn vốn trong ngân hàng thương mại thông qua M&A tại Việt Nam   61

3.2.1.  Hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động M&A ngân hàng tại Việt Nam          61

3.2.2.  Các giải pháp quản lý và nâng cao an toàn vốn theo thông lệ quốc tế cho hệ thống NHTM Việt Nam   65

1.3.  Một số kiến nghị nhằm nâng cao hệ số an toàn vốn và  đảm bảo tính khả thi trong việc áp dụng các chuẩn mực Basel liên quan đến đảm bảo an toàn vốn tại các NHTM... 70

3.2.3.  Hoàn thiện Thông tư 13/2010/TT-NHNN.. 70

3.2.4.  Ngân hàng Nhà nước cần có quy  định bắt buộc các NHTM minh bạch thông tin và báo cáo tài chính  71

3.2.5.  Các cơ quan quản lý Nhà nước cần có định hướng áp dụng Basel II & III trong quản lý an toàn vốn tại các NHTM. 71

3.2.6.  Kiến nghị lộ trình dự kiến áp dụng Basel II và III tại Việt Nam.. 72

KẾT LUẬN.. 74

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi