[Khóa luận tốt nghiệp] Combining ability for traits associated with yield and quality of sweet corn

Số trang: 100      Loại file: pdf      Dung lượng: 1.29 MB      Lượt xem: 288      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

CONTENTS
ACKNOWLEDGEMENTS  ..............................................................................................  i
CONTENTS  ......................................................................................................................  ii
LIST OF ABBREVIATIONS  .........................................................................................  iv
LIST OF TABLE  ...............................................................................................................v
LIST OF FIGURES  ........................................................................................................  vii
ABSTRACT...................................................................................................................  viii
I.  INTRODUCTION  ....................................................................................................1
1.1. Introduction. ................................................................................................................1
1.2. Objectives and requirements  ......................................................................................3
1.2.1. Objectives  ................................................................................................................3
1.2.2. Requirements  ...........................................................................................................3
II.  LITERATURE REVIEW  ........................................................................................4
2.1. Sweet corn production in the world and in Vietnam  .................................................4
2.1.1. Sweet corn production in the world.  .......................................................................4
2.1.2. Sweet maize production in Vietnam  .......................................................................7
2.2. Origin and classification of sweet maize  ...................................................................9
2.3. Genetics of sweet maize  ..........................................................................................  12
2.5. Combining ability  ....................................................................................................  17
2.5.1. General combining ability  ....................................................................................  19
2.5.2. Specific combining ability  ...................................................................................  19
III. MATERIALS AND METHODS  ..........................................................................  21
3.1. Materials  ..................................................................................................................  21
3.2. Location and time of research  .................................................................................  21
3.3. Research content  ......................................................................................................  21
3.4. Experiment design:  ..................................................................................................  22
3.5. Field experiments:  ...................................................................................................  22
3.6. Data collection  .........................................................................................................  25
iii
IV.  RESULT AND DISCUSSION  ..............................................................................  36
4.1.  Growth duration of sweet maize hybrids tested in the Autumn -   Winter season of 
2020 in Gia Lam, Ha Noi.  ......................................................................................  36
4.2.  Some  morphological  characteristics  of  sweet  maize  hybrids  in  Autumn - Winter 
season of 2020 at Gia Lam, Ha Noi  .......................................................................  41
4.3.  Leaf  area  and  leaf  area  index  of  the  sweet  maize  hybrids  in  the  experiment  in 
Autumn Winter 2020 in Gia Lam, Hanoi  ..............................................................  44
4.4.  The  pest  and  disease  resistance  in  the  field  of  the  sweet  corn  hybrids  in  the 
experiment in Autumn Winter season 2020 at Gia Lam, Hanoi.   ..........................  45
4.5.  Ear morphological characteristics  of sweet maize hybrids  in the  Autumn Winter 
2020 experiment at Gia Lam, Hanoi......................................................................  49
4.6. The yield and yield components of the sweet maize hybrids in the Autumn Winter 
2020 experiment at Gia Lam, Hanoi......................................................................  52
4.7.  Some  sensory  quality  traits  of  sweet  maize  hybrids  in  Autumn  Winter  2020 
experiment at Gia Lam, Hanoi.   ..............................................................................  56
4.8. Combining ability of sweet maize parent lines in Autumn- Winter 2020 experiment 
at Gia Lam, Ha Noi.  ...............................................................................................  59
4.8.1.  Combing  ability  of  sweet  maize  parent  lines  associated  for  yield  in  Autumn Winter 2020 experiment at Gia Lam, Ha Noi.  ......................................................  59
4.8.2.  Combing  ability  of  sweet  maize  parent  lines  associated  for  brix  degree  in 
Autumn- Winter 2020 experiment at Gia Lam, Ha Noi.  ........................................  64
V.  CONCLUSION AND RECOMMENDATION  ..................................................  69
5.1. Conclusion  ...............................................................................................................  69
5.2. Recommendation  .....................................................................................................  70
VI.  REFERENCES.......................................................................................................  71
APPENDIX I  ..................................................................................................................  73
APPENDIX II  .................................................................................................................  79
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi