[Luận văn] Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý Chất thải rắn y tế nguy hại trên địa bàn TP Đà Nẵng

Số trang: 27      Loại file: pdf      Dung lượng: 866.46 KB      Lượt xem: 812      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

[Luận văn] Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý Chất thải rắn y tế nguy hại trên địa bàn TP Đà Nẵng

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN Y TẾ NGUY HẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG Mã số: 60.52.03.20 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Thực trạng công tác quản lý chất thải y tế nguy hại tại thành phố Đà Nẵng như sau: Chất thải y tế nguy hại có hai dạng rắn và lỏng; Chất thải y tế nguy hại dạng lỏng được các cơ sở y tế xử lý cục bộ trước khi đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của thành phố; Chất thải y tế nguy hại dạng rắn: công tác thu gom, phân loại, lưu giữ chất thải rắn y tế nguy hại (CTRYTNH) còn một số tồn tại như việc phân loại tại nguồn CTRYTNH chưa đồng bộ và triệt để theo quy định; thiết bị phân loại chưa đáp ứng nhu cầu thực tế; hầu hết các trạm y tế xã/phường, các phòng khám quy mô nhỏ chưa thực hiện quản lý chất thải y tế một cách nghiêm ngặt; Do đó, vấn đề ưu tiên giải quyết hiện nay là CTRYTNH. Để có cái nhìn tổng thể về hiện trạng quản lý CTRYTNH trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, từ đó đề xuất các giải pháp tăng cường công tác quản lý, qua đó góp phần giảm thiểu các yếu tố nguy hại đến sức khỏe con người và môi trường của CTRYTNH, tôi chọn đề tài “Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn y tế nguy hại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” làm đề tài nghiên cứu của mình. 2. Mục đích nghiên cứu Nhằm giảm thiểu tối đa các yếu tố nguy hại đến sức khỏe con người và môi trường của CTRYTNH, từ đó góp phần bảo vệ sức khỏe cho nhân viên y tế, người bệnh và cộng đồng xung quanh. 3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 3.1. Ý nghĩa khoa học
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi