Luận văn thạc sĩ văn học - Đặc điểm thơ và trường ca Nguyễn Trọng Tạo

Số trang: 129      Loại file: pdf      Dung lượng: 982.46 KB      Lượt xem: 261      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

MỤC LỤC
Trang
Mở đầu ................................................................................................................... 1
1. Lí do chọn đề tài ............................................................................................ 3
2. Lịch sử vấn đề ............................................................................................... 5
3. Đối tượng, phạm vi, mục đích nghiên cứu ..................................................... 8
4. Phương pháp nghiên cứu ............................................................................... 9
5. Đóng góp của luận văn .................................................................................. 9
6. Cấu trúc luận văn .......................................................................................... 9
CHƯƠNG  1:  HÀNH  TRÌNH  THƠ  VÀ  TRƯỜNG  CA  NGUYỄN  TRỌNG 
TẠO ..  ................................................................................................................... 10
1.1. Đường đời, đường thơ Nguyễn Trọng Tạo ............................................... 10
1.1.1. Vài nét về tiểu sử, sự nghiệp ............................................................. 10
1.1.2. Quan niệm về thi ca ........................................................................... 13
1.1.3. Những yếu tố hình thành tài năng và phong cách .............................. 16
1.2. Những chặng đường sáng tác.................................................................... 20
1.2.1. Thời kì tham gia quân đội (1969- 1988) ............................................ 20
1.2.2. Thời kì trở lại với cuộc sống đời thường ............................................ 24
1.2.3. Một tâm hồn thơ giản dị mộc mạc ..................................................... 29
CHƯƠNG 2: NHỮNG CẢM HỨNG LỚN TRONG THƠ VÀ TRƯỜNG CA 
NGUYỄN TRỌNG TẠO ..................................................................................... 36
2.1. Cảm hứng ngợi ca con người trong thơ và trường ca Nguyễn Trọng Tạo.. 37
2.1.1. Hình tượng người mẹ ........................................................................ 37
2.1.2. Hình tượng người lính ....................................................................... 42
2.2. Cảm hứng về tình yêu trong thơ và trường ca Nguyễn Trọng Tạo ............ 49
2.2.1. Tình yêu mang màu sắc cô đơn ......................................................... 49
2.2.2. Tình yêu và sự khát khao dâng hiến .................................................. 54
2.3. Cảm hứng thế sự trong thơ và trường ca Nguyễn Trọng Tạo .................... 58
2.3.1. Lí giải về những nghịch lí nhân sinh .................................................. 58 
2.3.2. Thơ viết về tình bạn và sự tri âm ....................................................... 64
2.3.3. Triết lí về thời gian và phận người ..................................................... 69
CHƯƠNG  3: NHỮNG  SÁNG  TẠO  NGHỆ  THUẬT  TRONG  THƠ  VÀ 
TRƯỜNG CA NGUYỄN TRỌNG TẠO ............................................................ 75
3.1. Đổi mới hình thức biểu hiện ..................................................................... 75
3.1.1. Sự kết hợp hai yếu tố trữ tình và tự sự ............................................... 75
3.1.2. Sự kết hợp giữa hình thức cổ điển với nội dung đương đại ................ 79
3.1.3. Sự vận dụng hình thức vắt dòng ........................................................ 84
3.2. Ngôn ngữ ................................................................................................ 86
3.2.1. Ngôn ngữ hàm súc ............................................................................ 87
3.2.2. Ngôn ngữ giản dị đời thường ............................................................ 92 
3.3. Giọng điệu ................................................................................................ 99
3.3.1. Giọng điệu tâm sự giãi bày .............................................................. 100
3.3.2. Giọng điệu triết lý sâu lắng ............................................................. 104
3.3.3. Ngợi ca trầm hùng ........................................................................... 108
KẾT LUẬN ........................................................................................................ 117
TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................. 119
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi