[Luận văn] Xây dựng chiến lược kinh doanh Công ty Viettel

Số trang: 74      Loại file: pdf      Dung lượng: 1.97 MB      Lượt xem: 2962      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

[Luận văn] Xây dựng chiến lược kinh doanh Công ty Viettel
MỤC LỤC
MỤC LỤC HÌNH.. 6
MỤC LỤC BẢNG.. 6
MỞ ĐẦU.. 7
1.    Sự cần thiết 7
2.    Mục tiêu nghiên cứu. 8
3.    Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 8
4.    Phương pháp tiếp cận. 8
5.    Bố cục trình bày. 9
CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC.. 10
1.1.  Khái niệm và vai trò của quản trị chiến lược. 10
1.1.1.  Khái niệm. 10
1.1.2.  Vai trò của quản trị chiến lược. 10
1.1.3.   Phân loại chiến lược. 11
1.2.  Các giai đoạn của quá trình quản trị chiến lược. 12
1.2.1.  Giai đoạn hoạch định chiến lược. 12
1.2.1.1.   Xác định nhiệm vụ và mục tiêu chủ yếu. 12
1.2.1.2.   Phân tích môi trường bên ngoài 13
1.2.1.3.   Phân tích môi trường bên trong. 14
1.2.1.4.   Lựa chọn chiến lược tối ưu. 14
1.2.2.  Thực hiện chiến lược. 14
1.2.3.   Đánh giá chiến lược. 15
1.3. Các mô hình & ma trận sử dụng phân tích. 15
1.3.1. Các mô hình (Models) 15
1.3.2. Các ma trận (Matrixes). 16
CHƯƠNG II. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI VIETTEL. 18
2.1.   Giới thiệu về Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel. 18
2.2.   Tình hình kinh doanh từ năm 2005 đến 2010. 19
2.3.   Phân tích môi trường kinh doanh. 22
2.3.1.  Môi trường bên ngoài (External environment) 22
2.3.1.1.  Môi trường vĩ mô (Macro environment) 22
2.3.1.2.  Môi trường ngành (Sectorial/Industrial environment) 26
2.3.1.3. Đánh giá môi trường bên ngoài 32
2.3.2.   Môi trường nội bộ doanh nghiệp (Internal environment) 34
2.3.2.1.  Phân tích yếu tố nguồn lực (Resources) 34
2.3.2.2.  Điểm mạnh (Strengths) 39
2.3.2.3. Điểm yếu (Weaknesses) 41
2.3.2.4.  Đánh giá môi trường nội bộ (Evaluating internal environment) 43
CHƯƠNG III.  LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.. 46
3.1. Tầm  nhìn - Sứ mệnh của Viettel 46
3.1.1. Tầm nhìn thương hiệu của Viettel 46
3.1.2. Sứ mệnh  của Viettel 46
3.1.3.  Giá trị cốt lõi 47
3.2. Xác định và lựa chọn chiến lược. 48
3.2.1. Chiến lược thâm nhập và phát triển thị trường. 51
3.2.2. Chiến lược phát triển sản phẩm. 52
3.2.3. Chiến lược đa dạng hóa hoạt động. 54
3.2.4. Lựa chọn chiến lược cho Viettel giai đoạn 2011-2015. 54
3.3. Giải pháp thực hiện. 56
3.3.1. Thị trường mục tiêu và các chính sách cơ bản đối với thị trường. 56
3.3.2.   Tiếp tục duy trì đầu tư mở rộng và nâng cao chất lượng phủ sóng, khả năng phục vụ khách hàng. 58
3.3.3.   Tiếp tục xây dựng chính sách giá với gói sản phẩm, cạnh tranh và linh hoạt theo từng phân khúc khách hàng. 59
3.3.4.   Quản trị nguồn nhân lực thay đổi cơ cấu và nâng cao chất lượng dịch vụ từ yếu tố con người 59
3.3.5.   Giải pháp quản trị tài chính. 61
3.3.6.    Giải pháp Marketing. 62
3.4.   Tổ chức thực hiện. 65
3.4.1. Xây dựng mục tiêu hàng năm.. 65
3.4.2. Xây dựng hệ thống chính sách và kế hoạch hỗ trợ. 65
3.4.3. Xây dựng chương trình hành động, ngân sách và thủ tục quy trình thực hiện. 65
34.4. Phân bổ nguồn lực nhân sự, tài chính, cơ sở vật chất…... 66
3.4.5. Lựa chọn hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy phù hợp với chiến lược  66
3.4.6. Tổ chức cam kết và thực hiện chiến lược. 66
3.4.7. Kiểm tra kiểm soát, đánh giá, điều chỉnh chiến lược trong quá trình thực hiện  67
KẾT LUẬN.. 68
REFERENCES. 70

 


Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi