LVTS_Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu nông sản VN sang thị trường Nhật Bản trong bối cảnh thực thi hiệp định VJEPA

Số trang: 113      Loại file: pdf      Dung lượng: 2.30 MB      Lượt xem: 183      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU NÔNG SẢN VIỆT NAM SANG THỊ TRƢỜNG NHẬT BẢN TRONG BỐI CẢNH THỰC THI HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC KINH TẾ VIỆT NAM - NHẬT BẢN (VJEPA) Ngành: Kinh tế Quốc tế PHẠM ĐỨC ANH Hà Nội – 2023 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU NÔNG SẢN VIỆT NAM SANG THỊ TRƢỜNG NHẬT BẢN TRONG BỐI CẢNH THỰC THI HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC KINH TẾ VIỆT NAM - NHẬT BẢN (VJEPA) Ngành: Kinh tế Quốc tế Mã số: 8310106 Họ và tên học viên: Phạm Đức Anh Ngƣời hƣớng dẫn: TS Phạm Thị Mỹ Hạnh Hà Nội – 2023 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan bài luận văn “Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu nông sản Việt Nam sang thị trường Nhật Bản trong bối cảnh thực thi Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản (VJEPA)” là công trình khoa học nghiên cứu độc lập của riêng tôi, và chưa từng được công bố trước đó ở bất cứ đâu. Các số liệu và kết quả được nêu trong luận văn là hoàn toàn trung thực và có nguồn gốc rõ ràng. Những giải pháp và kiến nghị đều xuất phát từ tình hình thực tiễn và kiến thức của bản thân trong quá trình học tập, làm việc và tích lũy kinh nghiệm. Tôi xin hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm về lời cam đoan trên. Tác giả Phạm Đức Anh Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi