Nhật ký thực tập ngành Luật

Số trang: 6      Loại file: pdf      Dung lượng: 263.01 KB      Lượt xem: 1541      Lượt tải: 1

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

NHẬT KÝ THỰC TẬP
Họ và tên:  
MSSV:     
Lớp:   
Nơi  thực  tập:  Viện  kiểm  sát  nhân  dân  Huyện  Bắc  Tân  Uyên  -  Tỉnh  Bình 
Dương
Đề  tài  tiểu  luận:  Xử  phạt  vi  phạm  hành  chính  trong  lĩnh  vực  bảo  vệ  môi 
trường
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi