Part 2.1 Wh-questions

Số trang: 52      Loại file: pptx      Dung lượng: 19.9 MB      Lượt xem: 1246      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

There are 25 questions in part 2. One questions with three options marked A, B, C, choose the bestnoption for each question.

I.WH-QUESTIONS:
Where, what, when,  who, Why, How

1.Where ? Answer for where Preposition +  Noun
Prepositions: in, on, out, to, from, in front of ...Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi