[Báo cáo thực tập] Thủ tục hải quan với hàng hoá xuất nhập khẩu thương mại tại Chi cục Hải quan Cao Bằng

Số trang: 22      Loại file: pdf      Dung lượng: 546.47 KB      Lượt xem: 2733      Lượt tải: 1

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

LỜI MỞ ĐẦU............................................................................................................ 2 NỘI DUNG ................................................................................................................ 3 I/ GIỚI THIỆU VỀ CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU TRÀ LĨNH................ 3 1. Quá trình hình thành và phát triển của Chi cục Hải quan cửa khẩu Trà Lĩnh ..................................................................................................................................... 3 2. Cơ cấu tổ chức và bộ máy nhân sự của Chi cục Hải quan cửa khẩu Trà Lĩnh ..................................................................................................................................... 4 2.1. Cơ cấu tổ chức của Chi cục.................................................................................. 4 2.2. Bộ máy nhân sự của Chi cục................................................................................ 4 3. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chi cục Hải quan cửa khẩu Trà Lĩnh ..................................................................................................................................... 5 3.1. Chức năng, nhiệm vụ của Chi cục ....................................................................... 5 3.2. Quyền hạn của Chi cục ........................................................................................ 7 II/ QUY TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI TẠI CHI CỤC HẢI QUAN CỦA KHẨU TRÀ LĨNH........................................................................................................................... 7 1. Giới thiệu chung về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Trà Lĩnh........................................... 7 1.1. Hệ thống pháp lý .................................................................................................. 7 1.2. Tổ chức thực hiện................................................................................................. 7 2. Tình hình thực hiện quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thương mại tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Trà Lĩnh........................ 9 2.1. Trường hợp xuất khẩu hàng hóa .......................................................................... 9 2.2. Trường hợp nhập khẩu hàng hóa ....................................................................... 11 3. Đánh giá quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thương mại tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Trà Lĩnh......................................... 13 3.1. Thành tựu đạt được ............................................................................................ 13 3.2. Khó khăn tồn tại................................................................................................. 15

III/ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI TẠI CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU TRÀ LĨNH............................... 17 1. Tích cực đóng góp ý kiến xây dựng và hoàn thiện các văn băn quy phạm pháp luật liên quan đến quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại ................................................................................................................ 19 2. Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức hải quan................................................. 19 3. Hoàn thiện hệ thống thông tin, thí điểm thủ tục hải quan điện tử vào hoạt động nghiệp vụ hải quan. ................................................................................................... 18 4. Xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất - kỹ thuật hiện đại .................................. 20 5. Cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách trong thủ tục hải quan. ........................ 20 6. Tăng cường kiểm tra, thanh tra nghiệp vụ ............................................................ 21 7. Tuyên truyền, phát huy tính tự giác tuân thủ pháp luật hải quan của doanh nghiệp. ................................................................................................................................... 21 KẾT LUẬN.............................................................................................................. 22 TÀI LIỆU THAM KHẢO...................................................................................... 23

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi