Đề tài Nâng cao chất lượng công tác tư tưởng ở Đảng bộ huyện Than Uyên trong giai đoạn hiện nay

Số trang: 27      Loại file: doc      Dung lượng: 204.50 KB      Lượt xem: 202      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

A-  PHẦN MỞ ĐẦU
 

1.Tính cấp thiết của tiểu luận

        Công tác tư tưởng là một bộ phận cấu thành rất quan trọng trong toàn bộ hoạt động cách mạng của Đảng Cộng sản. Cùng với công tác tổ chức và công tác chính trị, công tác tư tưởng góp phần xây dựng Đảng thành đội tiên phong, bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân, nhân dân lao động, hình thành, phát triển, truyền bá hệ tư tưởng của giai cấp công nhân và đường lối của Đảng trong cán bộ, đảng viên, quần chúng đem lại cho họ sự giác ngộ về thế giới quan, nhân sinh quan cộng sản, biến nó thành niềm tin, lý tưởng, lẽ sống, nguyên tắc đạo đức, tình cảm cách mạng. Trên cơ sở đó, nhân dân sẽ tự giác hành động cách mạng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong từng thời kỳ cách mạng đi đến thắng lợi hoàn toàn của chủ nghĩa xã hội. Câu nói Bác Hồ đã khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng hàng đầu của công tác tuyên truyền " Công việc thành hay bại đều do tư tưởng và lề lối làm việc đúng hay sai"
       Chính vì vậy, từ khi ra đời đến nay Đảng ta luôn coi trọng công tác tư tưởng, xác định đây là mặt trận hàng đầu, góp phần quyết định cho mọi thắng lợi của cách mạng, tạo nên sức mạnh tổng hợp để dân tộc Việt Nam chiến thắng kẻ thù xâm lược và tạo nên những thành tựu to lớn mang ý nghĩa lịch sử trong quá trình đổi mới hiện nay
Với tình hình thực tiễn của địa phương, Than Uyên là một huyện miền núi mới được chia tách và thành lập, trình độ dân trí không đồng đều, kinh tế phát triển chủ yếu là Nông- Lâm nghiệp; Đảng bộ huyện Than Uyên luôn xác định công tác tư tưởng là công tác của toàn Đảng bộ, là nhiệm vụ của mỗi cấp uỷ và toàn thể cán bộ, đảng viên và các tổ chức trong hệ thống chính trị
Là một phó bí thư chi bộ, trong đơn vị làm công tác tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ địa phương; cùng với kiến thức đã được học tập, nghiên cứu, tôi chọn đề tài:
“Nâng cao chất lượng công tác tư tưởng ở Đảng bộ huyện Than Uyên tỉnh Lai Châu trong giai đoạn hiện nay”  làm tiểu luận cuối khoá.
2. Mục đích, của tiểu luận

Mục đích: Phân tích thực trạng và đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tư tưởng ở Đảng bộ huyện Than Uyên trong giai đoạn hiện nay.

Nhiệm vụ:

Thứ nhất.   Khái quát một số vấn đề vấn đề lý luận về công tác tư tưởng.
Thứ hai.   Đánh giá tình hình tư tưởng và công tác tư tưởng của Đảng bộ huyện Than Uyên hai năm nhiệm kỳ đến nay.

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi