Tiểu luận - Bất bình đẳng về thu nhập và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

Số trang: 31      Loại file: pdf      Dung lượng: 1.29 MB      Lượt xem: 2567      Lượt tải: 8

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

Tiểu luận - Bất bình đẳng về thu nhập và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

Mục lục

  1. Cơ sở lý thuyết...................................................................................... 4

1.1.        Khái niệm phân phối thu nhập và bất bình đẳng thu nhập............ 4

1.2.        Thước đo về bất bình đẳng thu nhập.............................................. 4

1.3.        Nguyên nhân gây nên tình trạng bất bình đẳng thu nhập............... 5

1.4.        Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và bất bình đẳng trong phân phối thu nhập  7

  1. Thực trạng bất bình đẳng thu nhập của Việt Nam............................... 10

2.1.        Thực trạng bất bình đẳng thu nhập ở Việt Nam........................... 10

2.2.        Nguyên nhân gây ra bất bình đẳng thu nhập ở Việt Nam............ 14

2.3.        Đánh giá mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và bất bình đẳng thu nhập ở Việt Nam           17

  1. Quan điểm và giải pháp tận dụng tác động tích cực và hạn chế tác động tiêu cực 25

3.1.        Quan điểm tận dụng tác động tích cực và hạn chế tác động tiêu cực của mối quan hệ giữa bất bình đẳng và tăng trưởng kinh tế............................................... 25

3.2.        Cơ hội và thách thức cho tận dụng tác động tích cực và hạn chế tác động tiêu cực của mối quan hệ giữa bất bình đẳng thu nhập và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam 25

3.3.        Giải pháp tận dụng tác động tích cực và hạn chế tác động tiêu cực của mối quan hệ giữa bất bình đẳng thu nhập và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam............. 26

 

 

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi