Tiểu luận - Cam kết trong WTO của Việt Nam về đầu tư nước ngoài trong dịch vụ viễn thông

Số trang: 22      Loại file: pdf      Dung lượng: 899.50 KB      Lượt xem: 813      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

                                       Mục lục
·        Lời nói đầu.....................................................................................................1
·        Nội dung…………………………………………………………………….1
Phần 1:Một số cơ sở lý thuyết về nợ công và khủng hoảng nợ công:………….1
I.Nợ công:……………………………………………………………….......2
1.Khái niệm………………………………………………………………….2
2.Phân loại……………………………………………………………….......2
3.Các hình thức vay nợ của Chính phủ…………………………………...…2
4.Các nhân tố ảnh hưởng tới nợ công………………………………………..3
5.Tác động của nợ công…………………………………………………......3
6.Các biện pháp quản lý nợ công được áp dụng…………………………….5
II.Khủng hoảng nợ công:…………………………………………………..5
1.Khái niệm………………………………………………………………….5
2,Một số đặc điểm………………………………………………………...…5
3.Một số nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng nợ công………………………6
4,Hậu quả của khủng hoảng nợ công……………………………….…….…6
Phần 2:Khủng hoảng nợ công tại Hy Lạp,nguyên nhân,hậu quả và giải pháp.7
I.Giới thiệu khái quát về Hy Lạp và nền kinh tế Hy Lạp………………..7
II.Tình hình khủng hoảng nợ công tại Hy Lạp………………………..…8
1.Tình hình Hy Lạp trước khủng hoảng…………………………………….8
2.Diễn biến khủng hoảng …………………………………………………...8
III.Nguyên nhân,hậu quả của khủng hoảng nợ công tại Hy Lạp……...12
1,Nguyên nhân…………………………………………………………..…12
2.Hậu quả………………………………………………..…………………14
a.Về mặt kinh tế……………………………………………………………14
b.Về mặt chính trị-xã hội………………………………...............................15
IV.Giải pháp thiết thực cho tương lai……………………………………16
Phần 3:Bài học rút ra và liên hệ tới tình hình nợ công tại Việt Nam………...16
·        Lời kết……………………………………………………………………..19
·        Danh mục các tài liệu tham khảo
 
 

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi