Tiểu luận - Dự án kinh doanh quán đồ ăn sáng và đồ ăn vặt Sunshine

Số trang: 26      Loại file: pdf      Dung lượng: 1.24 MB      Lượt xem: 2057      Lượt tải: 1

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

Tiểu luận - Dự án kinh doanh quán đồ ăn sáng và đồ ăn vặt Sunshine

Mục lục

I..... Giới thiệu tổng quan về dự án:. 3

1.1.       Tên dự án :. 3

1.2.       Chủ dự án:. 3

1.3.       Giới thiệu lí do, đặc điểm sơ bộ của dự án, thuyết phục nhà đầu tư.. 3

II....... Phân tích thị trường:. 4

2.1.       Khảo sát thị trường:. 4

2.2.       Mục tiêu và quy mô dự án:. 5

III..... Phân tích kỹ thuật:. 7

3.1.       Mô tả sản phẩm... 7

3.2.       Trang thiết bị cho dự án. 9

3.3.       Dự kiến nguyên vật liệu. 10

3.4.       Dự kiến năng lượng. 15

3.5.       Dự kiến lao động. 15

3.6.       Địa điểm dự án. 15

3.7.       Xử lý vấn đề môi trường. 17

IV..... Phân tích tài chính:. 18

4.1.       Cơ cấu vốn. 18

4.2.       Nguồn vốn đầu tư.. 19

4.3.       Dự kiến doanh thu, chi phí:. 20

4.4.       Bảng lưu chuyển tiền tệ. 21

4.5.       Đánh giá hiệu quả tài chính. 22

V....... Phân tích kinh tế - xã hội:. 23

 

 

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi