Tiểu luận - Khởi nghiệp từ vốn nhỏ

Số trang: 84      Loại file: pdf      Dung lượng: 2.44 MB      Lượt xem: 1901      Lượt tải: 1

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

Tiểu luận Khởi nghiệp từ vốn nhỏ

MỞ ĐẦU.. 4

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VỐN ĐẦU TƯ.. 5

1.1. Khái niệm vốn đầu tư  5

1.1.1.   Vốn đầu tư: 5

1.1.2.   Nguồn vốn đầu tư. 5

1.2. Vốn bằng tiền 5

1.2.1 Nguồn vốn trong nước. 5

1.2.2. Nguồn vốn nước ngoài. 7

1.3. Các phương thức huy động vốn đầu tư  9

1.3.1.   Vốn góp ban đầu. 9

1.3.2.   Huy động vốn từ lợi nhuận không chia. 10

1.3.3.   Huy động vốn từ phát hành cổ phiếu. 11

1.3.4.   Huy động vốn bằng tín dụng ngân hàng. 12

1.3.5.   Huy động vốn bằng tín dụng thương mại 13

1.3.6.   Huy động vốn bằng phát hành trái phiếu. 14

1.3.7.   Tín dụng thuê mua. 15

1.4. Vốn con người 17

1.4.1.   Khái niệm về vốn con người 17

1.4.2.   Vai trò của vốn con người. 18

1.5. Vốn xã hội 19

1.5.1.   Khái niệm.. 19

1.5.2.   Tính hai mặt của vốn xã hội 21

1.6. Mối quan hệ giữa các loại vốn  22

1.6.1.   Mối quan hệ giữa vốn tài chính và vốn con người 22

1.6.2.   Mối quan hệ giữa vốn con người và vốn xã hội. 23

1.6.3.   Mối quan hệ giữa vốn xã hội và vốn tài chính. 23

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TƯ NHÂN TỪ CÁC TẤM GƯƠNG Ở VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI 25

2.1. Một số tấm gương phát triển vốn trên thế giới 25

2.1.1. Steve Jobs. 25

2.1.2. Donald Trump. 27

2.1.3. Howard Schultz. 29

2.1.4. John Paul DeJoria. 32

2.1.5.   JackMa: 36

2.1.6. Jeff Bezos. 45

2.2 Một số tấm gương phát triển vốn ở Việt Nam   55

2.2.1. Phạm Nhật Vượng. 55

2.2.2. Hồ Phi Thủy. 59

2.2.3.  Đặng Lê Nguyên Vũ(10/2/1971) - Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Cty cổ phần Trung Nguyên. 61

2.2.4. Lý Gia Thành(29/7/1928) 69

2.2.5. Trần Phương Huyền. 70

2.2.6. Lê Thu Hà. 72

CHƯƠNG 3: BÀI HỌC KINH NGHIỆM HUY CHO VIỆC THU HÚT, HUY ĐỘNG VỐN KINH DOANH TƯ NHÂN.. 74

3.1. Bài học kinh nghiệm từ các tấm gương trên thế giới 74

3.2. Bài học kinh nghiệm từ các tấm gương của Việt Nam   79

3.3. Bài học kinh nghiệm cho thế hệ trẻ Việt Nam   81

KẾT LUẬN.. 82

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi