Tiểu luận kinh tế quốc tế

Số trang: 31      Loại file: docx      Dung lượng: 312.83 KB      Lượt xem: 1145      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

CONTENTS
I. DEFINITION OF ECONOMIC INTEGRATION                                                 4
1.1 What is economic integration?                                                                            4
1.2 Levels of economic integration                                                                           4
II. THE BENEFITS AND CHALLENGES OF VIETNAM’S ECONOMIC INTEGRATION DURING THE PAST 20 YEARS                                                  5
2.1 The benefits of Viet Nam’s economic integration                                              5
2.2 The challenges of Vietnam’s economic integration                                           7
III. THE REASON WHY VIETNAM ACTIVELY PARTICIPATE IN MANY FTAs                                                                                                                             14
IV. THE BENEFITS AND COSTS OF THESE FTAs                                            20
4.1 AFTA                                                                                                                20
4.2 CPTPP                                                                                                               23
4.3 EVFTA                                                                                                              24
V. THE RISE OF NON-TARIFF MEASURES                                                       25
5.1. What are Non-tariff measures (NTMs)?                                                          25
5.2. Explain the Rise of Non-tariff measures in recent years?                               25
5.3. What are the main motives of these tools?                                                      25
5.4. Some examples of Non-tariff measure                                                            26
VI. THE ARTICLE: HOW TO MAKE TRADE WORK FOR WORKERS - ROBERT E. LIGHTHIZER                                                                                      29
6.1 The major arguments of the author Robert E. Lighthizer – is US Trade Representative                                                                                                         29
6.2 Conclusion                                                                                                        30
VII. REFERENCES                                                                                                    31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi