[Tiểu luận] Kỹ năng làm việc nhóm - Làm việc nhóm trong học tập

Số trang:      Loại file: doc      Dung lượng: 558.50 KB      Lượt xem: 5148      Lượt tải: 6

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

Đây là bản tiểu luận thầy mình chấm 9 điểm, nên mang lên đây cho mọi người xem ạ. Bản tiểu luận gồm 14 trang với đầy đủ bố cục 4 phần. Có cả phiếu khảo sát. Các bạn tham khảo và đóng góp ý kiến cho mình nha

ĐỀ TÀI : KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM.
KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM  TRONG HỌC TẬP

                                                              MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU.. 1
VẤN ĐỀ A:KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM... 2
1. Nhóm xã hội trong nghiên cứu xã hội học
    1.1.Nhóm xã hội là gì? ……………………………………………….………....2       
    1.2.Đám đông là gì?.................................………………………………………..2
    1.3.Nhóm và đám đông có sự khác biệt cơ bản nào?……………….……………..2
    1.4.Các loại nhóm xã hội cơ bản………………………………………………...3
    1.5.Vai trò và hiệu quả của nhóm………………………………………………..3
2.Lý luận chung về kỹ năng làm việc nhóm
    2.1.Làm việc nhóm………………………………………………………………….4
    2.2.Các giai đoạn hình thành và phát triển nhóm làm việc ………………………...4
    2.3.Các yếu tố tác động đến hiệu quả làm việc nhóm………………………………5
    2.4.Nội dung làm việc nhóm - phải làm những việc gì ?...........................................6
    2.5.Các kỹ năng cần có để làm việc nhóm có hiệu quả……………………………..6
VẤN ĐỀ B: KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM TRONG HỌC TẬP. 7
1. Học tập
    1.1.Học tập là gì ?..................................................................................................7
    1.2.Đặc điểm của hoạt động học tập…………….………………………......…...8
    1.3.Các yếu tố tác động đến hoạt động học tập ……………...………………….8
    1.4.Các phương pháp học tập cơ bản………………………………………….....8
2.Vận dụng các kỹ năng làm việc nhóm trong học tập  …………………….........8
    2.1. Vận dụng kĩ năng lắng nghe trong học tập.........................................................8
    2.2. Vận dụng kĩ năng thuyết trình trong học tập.......................................................9
    2.3. Vận dụng kĩ năng thảo luận nhóm trong học tập............................................9
    2.4. Vận dụng kĩ năng giải quyết vấn đề trong học tập.......................................10
    2.5. Vận dụng kĩ năng hợp tác, chia sẻ trong học tập..........................................10
KẾT LUẬN………………………………………………………………………12
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN

 

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi